Fördomar och ideologisk kamp är inte orsaken till barnmorskekrisen!

Det råder brist på barnmorskor i stora delar av vårt land. Debatten om förlossningsvården och den ojämlika vården har varit aktuell under lång tid nu. Störst är krisen i våra storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Ursprunget till ”barnmorskekrisen” sträcker sig långt tillbaka och har flera olika orsaker. Enligt ett av våra riksdagspartier beror det på att barnmorskor inte får hävda samvetsfrihet. Rätt att vägra ge vård helt enkelt.

”Fördomar och ideologisk kamp” är enligt mindre vetande politiker anledningen till att det råder brist på barnmorskor. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Fast jag blir nog mest förbannad. Våra politiker har ett ansvar att vara pålästa och insatta i hur verkligheten ser ut. Självklart ser det olika ut hur pass insatta de olika politikerna är. Men att överhuvudtaget inbilla sig att tro att bristerna i svensk kvinnosjukvård beror på ”fördomar och ideologisk kamp” är så urbota dumt och tyder på stor okunnighet och avsaknad av verklighetsförankring.

I yrket barnmorska ingår sexuell och reproduktiv hälsa. Om man inte är intresserad av att arbeta med det som ingår i yrket så behöver man ju inte. Det råder inget ”yrkestvång” i Sverige, ingen bestämmer vilket yrke du ska utbilda dig till. Således står det inte en rad tveksamma individer som driver en ”ideologisk kamp” och köar för att få bli en sorts nedgraderad ”barnmorska light” utan yrkeslegitimation. Varför skulle det? Det finns ju en hel uppsjö med andra yrken där man slipper jobba med aborter, preventivmedel och komplicerade graviditeter. Eller har jag missat nåt?

Krisen i förlossningsvården beror inte på ”fördomar och ideologisk kamp”. Krisen i förlossningsvården beror på åratal av politiska misstag från samtliga politiska färgskalor med total avsaknad av förståelse för vad som krävs för att bedriva god och säker vård. Högutbildade kvinnoyrken såsom barnmorskor ligger kvar på en lönenivå som inte motsvarar vare sig utbildningsnivå eller yrkesansvar. Dessutom har våra styrande vägrat lyssna på vad som faktiskt krävs för att graviditeter och förlossningar ska vara trygga och säkra. Utmattade barnmorskor med blodsocker 0,2 och överfulla urinblåsor som springer maraton mellan födande kvinnor på överfulla förlossningsavdelningar ingår inte i säker vård.

Barnmorskekrisen beror på usel arbetsmiljö, otillräcklig löneutveckling och en tragisk politisk nonchalans till att ge professionen möjlighet att arbeta för att individen ska få den allra bästa vården. Inget annat.

Åsa Mörner
Legitimerad barnmorska

#enbarnmorskaperfödande

Följ avdelning Örebro i sociala medier!