Glöm inte......En dag i mina skor med Politikern Bengt Storbacka (S)

Minnesmottagningen USÖ

Regionens verksamhet är omfattande och en morgon befinner jag mig på Minnesmottagningen på USÖ.
Här råder lugn och ro vilket är viktigt för den som har en demensdiagnos, får jag lära mig. Sjuksköterskan Claudia Oberholzer tar emot mig och det är i hennes skor jag ska gå idag. Vi för samtal om olika diagnoser och hur vården ringar in olika symptom på demens. Alzheimers, Vaskulär demens eller ”blodkärlsdemens”, Lewy Body demens, Pannlobsdemens och Blanddemens är begrepp som kommer upp och jag inser hur lite jag vet.
Och jag är tacksam för den kunskap och det engagemang personalen har.

 Det är en ganska lugn dag idag men en anhörig ringer och vill ha hjälp för det funkar inte att ta hand om partnern som nu har kört iväg med sin bil fast hen inte borde köra bil. Jag får testa ett av diagnosverktygen, en simulator för bilkörning som ganska bra visar om en person uppfattar det som sker runt omkring.
Berättelsen om det äldre paret som utnyttjade möjligheten till egenremiss var också fin. De konstaterade snabbt att det inte var demens, bara lite normal glömska som kan komma vid t ex stress. Jag pustade ut något eftersom jag själv inte alltid minns allt. 

Minnesmottagningen liksom andra delar i sjukvården känner också av bristen på sjuksköterskor. Det fattas ofta någon sjuksköterska och vid fikabordet konstaterar vi tillsammans att bristen på utbildade undersköterskor är stor. Claudia tycker också det vore bra med fler inom vården som kan göra enklare uppgifter som frigör tid för undersköterskor och sjuksköterskor. Jag berättar om att sådant finns på sina håll och är något fortsätter att utveckla. De kan handla om att transportera patienter, plocka fram och ta bort instrument, hålla ordning i klädförråd, servera frukost mm.Innan jag går tycker en anhörig att även minnesmottagningen borde ha möjlighet till kortbetalning. Man kanske glömmer det annars…

Innan jag går tycker en anhörig att även minnesmottagningen borde ha möjlighet till kortbetalning. Man kanske glömmer det annars…

Tack Claudia och kollegorna på Minnesmottagningen!

Bengt Storbacka (s)

Följ avdelning Örebro i sociala medier!