Varför?

Under mina veckor jag jobbat efter den välbehövliga semestern så ser jag att mina ordinarie kollegor jobbar på och sedan har ett gäng nya tillkommit. Jag kan konstatera att man gjort ett gott jobb under inskolningen och de nya har haft en semesterperiod på sig att bli lite varma i kläderna.

Vi gör ett ganska noggrant urval när det gäller semestervikarier. Det verkar i stort fungera bra. I min verksamhet är vi bara 2 st som tar hand om det som händer, allt från trafikolycka till förlossning. Vi blir väldigt beroende av varandra, precis som i alla vårdyrken.

Även fast vi har många duktiga nya medarbetare så känner jag en viss oro. Klarar kollegan allt vi kan tänkas stöta på?

Jag kommer då in på frågan om kompetensväxling. Denna fråga kan och ska man diskutera. Dock måste patientsäkerheten alltid komma i första hand och inte som en nödlösning för att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Själva kärnfrågan, varför ”bristen” på sjuksköterskor uppstått kommer aldrig fram.

Problemet är inte brist på sjuksköterskor, det är mycket enklare än så. I huvudsak

  1. Arbetsvillkor
  2. Lön

Arbetstiderna, många gånger treskift har i nya studier visat sig vara den sämsta formen av skifttjänstgöring. Arbetstidsförkortning efterlyses av allt fler i verksamheten. Ju färre kollegor vi blir på avdelningarna desto hårdare blir trycket på de som finns kvar. Vi har tydliga exempel på det i Regionen. Kompetensutveckling verkar nästan ha upphört i många verksamheter då inte tid finns. Detta har fått till följd att sjuksköterskor inte accepterar de allt sämre utvecklingsmöjligheterna och istället väljer att sluta och flera fall helt byta bransch.

Arbetsglädje och yrkesstolthet måste återskapas. Alla i vården måste bli sedda och hörda.Lätt att säga men tydligen inte lika lätt att få till.

Cheferna ute på enheterna måste få större påverkansmöjlighet och frihet att disponera sina resurser. De har daglig kontakt med de anställda och får följaktligen input till förändringar/förbättringar. Idag är det precis tvärtom, att alla beslut kommer uppifrån från människor som är långt ifrån den praktiska sjukvården.
Följ länken och läs en mycket bra artikel som behandlar exakt det jag beskriver. Det är bekvämt att vara chef

Detta borde vara mantrat:

Möjlighet till påverkan och förbättrade arbetsvillkor = Lojal personal som känner yrkesstolthet.

Hans Nilsson Leg. Sjuksköterska/Huvudskyddsombud
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!