En dag i dina skor

En solig torsdagsmorgon i april cyklade jag mot Karlahuset och Avd. 1, Psykiatrisk rehabilitering. På väg genom ett Örebro som ännu inte riktigt vaknat konstaterade jag att jag inte riktigt visste vad som väntade denna dag. Som nytt regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor är psykiatrin ett av de verksamhetsområden som jag inte haft mycket inblick i eller kunskap om sedan tidigare. Därför hade jag också önskat att få gå en dag i Vårdförbundets skor just inom psykiatrin.

Väl framme vid Karlahuset möttes jag av min handledare för dagen, sjuksköterskan Ann Kördel, och därmed var jag i goda händer. Hon lotsade mig in på avdelningen, försåg mig med kläder och nyckelknippa, såg till att jag hamnade rätt i avdelningens arbetsflöde, berättade om verksamheten och svarade på alla mina frågor.

Det är förstås del av rehabiliteringsverksamhetens natur att olika patienter har olika behov. Men en av de saker jag inte hade förstått tidigare var hur stor spännvidd det är mellan patienternas vårdbehov på Avd. 1: En patient åt sin frukost och sa sedan ”hej då” och försvann ut genom dörren för en vardag någon annanstans. En annan patient, som sedan länge lever i sin psykos, vandrade rastlöst bakom låsta dörrar och skulle kanske inte alls ha kommit ihåg någon frukost om hen inte hade fått en smörgås i handen och en vänlig uppmaning att äta upp den. Det krävs en hel del av organisationsförmåga och tålamod att få sådan verksamhet att fungera på ett bra sätt.

Jag lärde mig en del om psykiatrisk rehabilitering denna torsdag. Jag imponerades av personalens förmåga att möta varje patient efter hens behov och önskemål, oavsett omständigheterna. Jag imponerades av den noggrannhet med vilken man följde varje enskild patient genom dagen och hur man hanterade friktioner och frustrationer. Jag har fått en inblick i samspelet mellan vårdens yrkesgrupper och roller och förstått mer om vikten av bra samverkan mellan olika myndigheter, mellan region och kommun och med de anhöriga.

Med detta vill jag rikta ett stort tack till Vårdförbundet för inbjudan till att gå en dag i en medlems skor, till alla medarbetare som gjorde dagen så lärorik och framför allt till min läromästare, Ann Kördel.

Karin Sundin
Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S)

Följ avdelning Örebro i sociala medier!