”NI FÖRESPRÅKAR MORD PÅ SMÅ OSKYLDIGA BARN OCH KALLAR MORDEN ABORT.

MORD ÄR LIVSTIDS FÄNGELSE”

Jag fick ett mail skrivet i versaler. Från en man med vidriga åsikter om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. En man. Faktum är att det oftast är just män som är abortmotståndare. Men uppenbarligen finns det kvinnor som också förespråkar inskränkningar i mänskliga rättigheter; rättigheter som kvinnor OCH män ha kämpat för under väldigt lång tid. Ungefär som att kacka i eget bo.

 

Idag segrade visheten när domen föll i Arbetsdomstolen. Som legitimerad barnmorska får man inte vägra vårdsökande kvinnor att få just den vården de har rätt till och riskera att få möta oprofessionell, oempatisk vårdpersonal. Det handlar såklart om så mycket mer än just aborter, samveten och kvinnors rätt till vård. Och självklart är det ett steg mot att försöka inskränka aborträtten, annars skulle inte USA´s största lobbyorganisation som arbetar för ett totalt abortförbud vara sponsor och beskyddare över vad som kan liknas vid en medeltida häxjakt.

Vad det egentligen handlar om är att en anställd profession faktiskt inte kan hävda att vissa arbetsuppgifter inte passar den personliga agendan, egna intresset eller politiska och religiösa åsikter. Det handlar om att sätta patientens rättigheter i centrum, inte den anställdes och det handlar om mänskliga rättigheter och att följa vår lagstiftning.

Att hävda att det fungerar i andra länder är inte korrekt. Och att ens yppa att det skulle ha med samvete att göra framkallar rysningar hos mig som legitimerad barnmorska.

Konsekvensen av så kallad ”samvetsfrihet”, vilket i fallet med Ellinor Grimmark handlar om vårdvägran och inget annat, är vida större än barnmorskeyrket, aborter och preventivmedel.

”Mitt (inskränkta) samvete förbjuder mig från att förlösa lesbiska par och utföra provtagningar på bögar”

”Mitt (inskränkta) samvete förbjuder mig från att köra personer i min taxi som är av annan religiös åsikt än min egen”

”Mitt (inskränkta) samvete tillåter inte kvinnor med korta kjolar i min affär”

”Mitt (inskränkta) samvete undervisar inte politiskt oliktänkande i skolan”

Hur kan man ens tänka tanken att vi ska låta 10 miljoner människors enskilda samveten styra vilka arbetsuppgifter som ska utföras eller inte?

Sverige är ett fantastiskt land. I vårt land har hon, hen och han lika rättigheter. Och vi får helt fritt välja vilket yrke vi ska utbilda oss till. 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

 


Kommentarer

 1. Klokt skrivet Åsa! – Frågan handlar om så mycket mer – inte bara om abort.

 2. Att Åsa uppges vara barnmorska, men inte vara medveten om at vi barnmoskor inte utför aborter på kvinnor är för mig märkligt. Jag har som leg barnmorska sedan 1975 aldrig medverkat i ett avbrytande då jag i min ed svor att arbeta för livet och kvinnans självständighet! Just i självständigheten är det kvinnan själv som genomför abort medan vi barnmorskor enbart kan erbjuda vår sakkunskap. Så varför blanda begreppen så här okunnigt Åsa om du nu vill framstå som sakligt insatt. Den utsatta barnmorskan borde ha stöd från sin fackliga organisation. OM den nu företräder barnmorskor är sedan länge tveksamt… Facken sviker när det gäller, det vet vi sedan förr…

  1. Hej Margareth!

   Tack för att du läser vår blogg!

   91 % av de inducerade aborter som genomförs i Sverige är genom s.k medicinsk metod (statistik från 2015, källa Socialstyrelsen).
   En medicinsk abort inleds genom intag av en tablett, som gör att graviditeten avstannar och inom ett till tre dygn kommer patienten till kvinnoklinikens mottagning. Där får patienten slidpiller, som sätter igång livmodersammandragningar, och förloppet blir som vid ett missfall, d v s blödningar. Patienten vårdas under ca 4-6 timmar och går sedan hem. Alternativet är en s.k hemabort då kvinnan väljer att ta slidpiller i hemmet (Cytotec). Uppföljande kontroll sker vid båda fallet på Kvinnoklinik eller oftast, på Barnmorskemottagning på vårdcentral, då även lämplig preventivmetod diskuteras. Omvårdnad, medicinering (av vad man kan kalla ”abortpiller”) samt uppföljande kontrollbesök och preventivmedelsförskrivning sker av/hos legitimerad barnmorska. Det är en mycket viktig del av den legitimerade barnmorskans kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa. Att arbeta med kvinnors hälsa är, precis som du skriver, att arbeta FÖR liv. Genom att förse den vårdsökande kvinnan med den vård hon har rätt till bidrar professionen till en god och säker vård-precis det som är innebörden av att utbilda sig till ett yrke med huvudämne sexuell och reproduktiv hälsa.

   Nej, jag har inte varit barnmorska lika länge som dig och har min utbildning färsk i sinnet. Kanske är det dags att du uppdaterar dina kunskaper, Margareth?

   Vad gäller din fackliga kommentar så är vi en medlemsstyrd organisation vars stadgar och mål baseras på vad just medlemmarna tycker. Medlemmar kan självklart få individuellt stöd men inte om det går emot den politiska agenda som kongressen drivit igenom. Detta är precis samma när det gäller vårdens samtliga professionsförbund; vi står enade i frågan- att vara professionell handlar om att sätta patienten i fokus. Inte sina egna personliga värderingar.

   Önskar dig en Glad Påsk!
   Hälsningar Åsa Mörner, legitimerad barnmorska.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!