I takt med en växande befolkning och ett ökande vårdbehov som inte går ihop med de ekonomiska förutsättningar som finns i dagens vård och omsorg kliver nu en av länets vårdcentraler in i rampljuset och storsatsar på egenvård. Innan årsskiftet ska mottagningen införa minst 50 % egenvård och arbetet med att implementera det nya arbetssättet pågår just nu för fullt. Ett stort arbete återstår med att snabbutbilda befolkningen i mer eller mindre enkla sjukvårdsuppgifter, något som väntas mottas positivt av patientklientelet då man slipper de långa väntetiderna och vårdköerna.

Egenvården kan handla om allt från enklare såromläggningar och sutureringar till barnvaccinationer, blodprover och preventivmedelsrådgivningar. Just rådgivningsdelen är en av de svåraste bitarna att införa då det alltså blir den vårdsökande som ger råd till sig själv. En grundläggande manual kommer dock att finnas via internet, något som kräver e-legitimation och lösenord, vilket beställs via vårdcentralens hemsida.
Styrande politiker kommer att utvärdera vårdcentralens initiativ och räkna på de ekonomiska besparingarna som kan göras i och med detta. Om resultatet faller väl ut planeras liknande åtgärder på länets samtliga vårdcentraler och även vissa mottagningar inom slutenvården.

”Det är inte svårt att lära sig att hantera ett droppaggregat och att dosera och späda mediciner och det kommer finnas tydliga manualer med steg-för-stegbilder i” säger Dick Okunnigsson från Ovetandepartiet, vilka varit delaktiga i beslutstagandet.

”Den stora utmaningen ligger i kirurgin, där behöver vi jobba en del med omfattande manualer för sövning, operationsteknik och efterföljande vård”, fortsätter Dick Okunnigsson. ”Om patientens anhöriga ska klara av, säg en blindtarmsoperation, så krävs det väldigt bra instruktioner.”

Från personcentrerad till egencentrerad så att säga.

 

Idag är det 1 april. Det är svårt att skämta som fackförbund. Fackförbund ska vara torra, trista och allvarliga. Så vi är det. Även när vi drar ett aprilskämt.

Om vården ska fungera krävs tillräckligt attraktiva villkor för att professionen ska vilja söka en tjänst eller stanna kvar på befintlig arbetsplats. Det krävs att arbetsmiljön är god och inte orsakar arbetsrelaterade sjukdomar och det behövs moderna arbetstider med funktionella scheman. Efter arbetsdagens slut ska sjuksköterskan, barnmorskan, läkaren, undersköterskan, biomedicinska analytikern, ja alla som arbetar inom vården, kunna gå hem och känna att de kunnat arbeta tryggt och säkert, utan en etisk stress.

Vad händer om vi inte kan uppfylla det?

Åsa Mörner, Aprilhäxa

Följ avdelning Örebro i sociala medier!