Vet du vilket arbete som utförs på AIH- vet du ens vad AIH är?

AIH betyder Asyl och Invandrarhälsan och det är en del av Region Örebro Län. Men vet du hur de arbetar? Idag bjuder vi på en gästblogg av en distrikssköterska Anneli Aldenkvist som berättar om en alldeles vanlig dag på jobbet.

En vanlig arbetsdag på AIH

Förberedelser inför dagens patientbesök. Vem ska jag träffa idag? Var kommer personen/ personerna ifrån för ett land? Har jag fått någon information om barnen från skolsköterskan/BVC? Det blir en mental förberedelse på vem/vilka jag ska möta. Journal och provetiketter för varje person, Tuberkulintester görs i ordning. Är det beställt tolk som kommer till vår mottagning eller har jag en telefontolk som ska kontaktas?

Vårt uppdrag är att hälsoundersöka, vilket innefattar samtal, provtagning (infektionsprover) och Tuberkulostest. Vid positivt Tuberkulostest, görs en lungröntgen och personen remitteras sedan efter vissa kriterier till barn- och ungdomskliniken och Infektionskliniken. Gällande barnen skrivs vaccinationsanamnes, som skickas vidare till respektive skola eller BVC.

Vi möter både asylsökande, anhörigkommande, arbetskraftsinvandrare och kvotflyktingar på vår mottagning. Informationen till de vuxna ser olika ut beroende på om de är asylsökande eller om de fått uppehållstillstånd. Hur ser personens rättigheter ut gällande sjukvård och tandvård? Barnen har samma rätt till sjukvård och tandvård oberoende om de är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Då det under samtalet framkommer att den vuxne asylsökande har olika fysiska eller psykiska problem gäller det som sjuksköterska att kunna ge egenvårdsråd då det är relevant eller om sjuksköterskan bedömer att det handlar om vård som ej kan anstå hänvisa/remittera vidare till rätt instans.

Varje samtal blir unikt. Vi har ett koncept vi arbetar efter som gäller vad vi är åtagna att informera om och vilka uppgifter vi behöver få fram under samtalet. Utöver detta kan informationen som delges oss innehålla allt möjligt som personen varit med om i hemlandet eller under resan/flykten hit. De flesta är bara glada över att någon lyssnar på deras berättelse. Ofta får vi se filmklipp i personens mobil. Filmklippen kan visa upplevelser från kriget ex. deras hus totalförstört av bomber, flykten hit ex. båtfärd över havet i rangliga båtar eller då anhörigas lik dras upp ur havet och hur man får begrava de anhöriga på någon av de grekiska öarna.

Vi har hela världen som arbetsfält på vår mottagning. Även om personen är tyst, orolig och misstänksam då han/hon kommer till oss, så är de flesta glada att någon har lyssnat på deras berättelse en stund. När de lämnar vår mottagning hoppas vi att de fått en positiv upplevelse av svensk sjukvård

Photo5b15dAnneli Aldenkvist
Leg sjuksköterska, specialistutbildad distriktssköterska
Asyl- och Invandrarhälsan

Följ avdelning Örebro i sociala medier!