Från oss alla, till er alla – en riktigt god asyl

Medan du och jag suttit hemma i soffan och sett bilder från en sönderbombade städer i Syrien, fått följa människor som riskerar sina liv i båtar på Medelhavet och fått uppleva byggandet av mil av taggtrådsstängsel i Ungern, har många lyckats fly för att utnyttja sin mänskliga rättighet att söka asyl.

Vad är då asyl? Ordet asyl för tankarna till de debatter som många gånger präglas av hat, förakt och misstro. Debatter som gett en bild av en omvärld som många känner oro inför.

Men ordet Asyl betyder tillflyktsort, fristad.

Sverige är ett av de länder som tagit störst ansvar för att bistå människor på flykt, och ge dem en denna fristad.

Vi behöver inte gå in djupare i migrationsdebatten, det är inte den jag vill åt. Det är inte heller nödvändigt att gå in på debatten om varför vissa kommuner förmå att ta ansvar, medan andra kommuner fullt ut skiter i det.

Under tiden som debatter och munhugg pågår så finns det människor, nyanlända, som behöver vår hjälp.

Bland de kommuner som bidragit med stora humanistiska insatser är ett flertal bergslagskommuner, t.ex. Hällefors och Ljusnarsberg. Båda ligger i Sverigetopp när det kommer till antal nyanlända per tusen invånare, och jag har haft förmånen att följa sjukvårdens arbete med detta.

Det är inte utan svårigheter och utmaningar arbetet sker. Det är många myndigheter, instanser och personer som ska samverka för att lyckas. Först inventera behov, ordna med resurser, utvärdera, omvärdera, slå fast eller förkasta. Otaliga är det beslut som ska fattas och mängder av information ska hanteras för att dessa människor ska få den vård och det bemötande som de har rätt till.

Region Örebro län var snabbt igång och arbetade men som ni säkert förstår kräver det här arbetet tid. Och det är bland annat där vi kan hitta sanna vardagshjältar. Efter besök på både Kopparbergs och Hällefors vårdcentraler kan jag slå fast att de insatser som krävts och genomförts av vårdpersonal är väl värda att hyllas.

Det är ett av vårdens vackra möten

När någon som flytt från krig, genom svåra prövningar och över en kontinent till slut hamnar hos en sjuksköterska i Hällefors eller Kopparberg. En sjuksköterska som är frustrerad över situationen, och har rätt att ställa krav. En som gång på gång hanterar problemet där och då efter bästa förmåga.

Ert arbete, ert bemötande och er kompetens har gjort skillnad för människor som behövt det mest. Debatten må ha rasat utanför, men ni har klivit in, tagit ansvar och levererat mer medmänsklighet än många andra har förmått.

Det ligger en stor ära i det, och till just er vill jag önska en riktigt God Jul!

Jonas julJonas Åkerman
Leg barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!