img_20161003_220159De arbetsvägrande barnmorskorna som åberopar ”samvetsklausuler” som argument för att inte vara delaktiga i all vård som ingår i yrkets ansvar glömmer att det står alla fritt att välja ett annat yrke. Precis den jämförelsen går att göra med själva ingreppet i sig- Om du inte vill genomgå en abort så kommer ingen att tvinga dig. Och trots att statistiken visar på fakta där konsekvensen av abortförbud faktiskt inte minskar antalet aborter, utan endast skapar utrymme  för kvacksalvare att genomföra ingrepp utan någon som helst kompetens eller till att den ofrivilligt gravida försöker att göra sig av med den oönskade graviditeten på desperata, ödesdigra sätt, så finns det fortfarande människor som vill inskränka aborträtten. Det finns t. o.m länder som vill sträva bakåt, mot en tid då abort var förbjudet, återvända till en period av förtryck mot kvinnor och mot mänskliga rättigheter. Var finns etiken och moralen i att tvinga en kvinna att genomgå en graviditet och förlossning mot hennes vilja?

Argumenten från motståndarsidan handlar oftast om att visa upp blodiga bilder på foster. Jag har dock aldrig sett att förespråkare för rätten till abort trycker upp bilder på lemlästade döda kvinnor som fått sätta livet till pga illegala, osäkra ingrepp. Varför värnar abortmotståndarna om ett icke funktionsdugligt foster mer än om kvinnan?

Det handlar om makt. Makt över kvinnans fysiska och psykiska hälsa, makt utövad av religion, politik och det andra könet. För faktum är att de allra flesta abortmotståndarna är män som inte ens blir gravida, män som vill bestämma över förtryckta kvinnors kroppar, män som är dåligt upplysta om konsekvenserna av att införa abortförbud. Eller som åtminstone inte bryr sig.

Polen vill införa ett totalt abortförbud. Inte ens en graviditet som tillkommit av en våldtäkt är skäl nog att låta kvinnan ha makten över sitt liv, inte heller en allvarlig sjukdom hos kvinnan eller fostret ger det förtyckta kvinnokönet rätten att välja. Visste du förresten att innan abort blev tillåtet i Sverige 1974 så reste svenska kvinnor till just Polen för att kunna genomgå en abort? Känns väldigt främmande idag när Polen istället närmar sig ett medeltida mörker och inskränker mänskliga rättigheter…

Årligen dör ca 50 000 kvinnor pga illegala aborter och miljontals skadas och drabbas av infektioner pga osäkra ingrepp (WHO). De som drabbas hårdast är fattiga, utsatta kvinnor i utvecklingsländer, länder där abortförbuden haglar tätt eller där ingreppet kostar stora summor pengar. Ja till livet betyder verkligen inte nej till abort.

En hård abortlagstiftning ger dessutom inte färre aborter utan är lika vanliga i de länderna som i länder med liberal lagstiftning. Så vad vill man uppnå?

 

”JAG DRÖMMER OM DEN DAG,
DÅ ALLA BARN SOM FÖDS ÄR VÄLKOMNA,
ALLA MÄN OCH KVINNOR ÄR JÄMLIKA
OCH SEXUALITETEN ETT UTTRYCK FÖR
INNERLIGHET, ÖMHET OCH NJUTNING.”
(Elise Ottesen-Jensen)

Gör din röst hörd: protestera mot att vårt grannland i EU vill inskränka kvinnans rätt till sin egen kropp!

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!