Det stora kriget mot chefen

Hela vapenarsenalen är laddad med författningar, lagar och hot om strejk. Skyddsmunderingen (en väst med Vårdförbundets logga på) är på och skyttegravarna (kontoret på Nygatan) är grävda och rymmer proviant för månadslånga stridigheter och kast med glåpord och argumentationer om vem som har rätt eller fel. Striden mellan facket och arbetsgivaren- det tredje världskriget?

Nej du behöver inte skynda dig till närmaste skyddsrum, flyglarmet kommer inte tjuta och inget blod kommer att spillas. Faktum är att det fackliga arbetet inte alls är en strid, utan ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett sätt att arbeta med förbättringar för att åstadkomma det bästa ur allas perspektiv. Vi har inte alltid samma åsikt, men det betyder inte heller att vi alltid har olika.

Den svenska modellen har växt sedan 1930-talet och betyder samarbete. Den gynnar alla. Ständiga konflikter och strejker dränerar våra samhällsresurser och skapar otrygghet. Det låter väl mer tilltalande med arbetsfred? Genom våra kollektivavtal uppnår vi det och kommer gemensamt överens om vad som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare allra bäst. Det är ingen kamp som handlar om det onda mot det goda, utan ett gemensamt arbete för att uppnå det som är bäst för båda parter. Sverige är dessutom helt unikt i världen eftersom så många som 90 % av alla anställda omfattas av ett kollektivavtal.

Vi har en arsenal, för eventuella strider. Men som förbund så arbetar vi för samarbete och förhandling; Fred, inte krig.peace-bird-1084228_1920

 

Åsa Mörner
Styrelseledamot Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!