Är ni tokiga på riktigt?

Det går inte att reklamera felhantering av  läkemedel!

Läkemedel är boven till många vårdskador som drabbar riktiga människor (dig, ditt barn, din mamma).  I bästa fall går misstaget att reparera så det inte uppstår några bestående skador.

Skador som innebär alltifrån lindriga besvär till lidande,kroppsskada, livslånga problem eller död.
18982

Det är utbildning, legitimationsansvar och den mänskliga faktorn som ser till att det inte sker fler läkemedelsmissar i vården.

Jag vet ingen som vill göra fel på jobbet. Men när det handlar om hantering av läkemedel så får du inte göra fel! Läkemedelsräkning under sjuksköterskeutbildningen krävs 100% rätt för att ett godkänt. Under praktiken sker all praktisk läkemedelshantering i samråd med handledare och om du inte godkänns (i teori och praktik) så får du inte ut din sjuksköterskelegitimation.

Att hantera läkemedel i vården handlar om att bedöma, att administrera och att utvärdera effekt. Du behöver veta hur, när och varför. Hur ska jag hantera och tillreda ett läkemedel, när ska det ges och av vilken anledning? Vilken reaktion kan jag förvänta mig av patienten och hur hanterar jag en utebliven eller oönskad effekt? Jag skulle kunna fortsätta förtydliga i oändlighet men stannar där, för jag tror att ALLA läskunniga förstår vad jag menar. Läkemedelshantering handlar INTE om att fylla på en dosett eller se till att en person sväljer en tablett. Det är inte bara att ge.

Därför är jag helt emot socialstyrelsens förslag att hantering av läkemedel i slutenvård ska kunna delegeras och skötas av icke legitimerad personal.

 HUR tänker ni nu Socialstyrelsen?
Är ni tokiga på riktigt?

Ann-Sofie Gustavsson
Anestesisjuksköterska
Vice ordförande avdelning Örebro

 

 

 

 

 

 

 


Kommentarer

  1. Hela vården har loggat in på dårhuset för längesen. Är inte patienten som går först eller patientsäkerhet, var nog många år sen. Utan idag styr pengar och politiker som bara ser till sina färger. Vården måste få kosta och vården ska aldrig bli politik, där felet ligger idag.

    1. Jag instämmer helt i att kunskap och kompetens kostar. Oavsett bransch så får du det du betalar för. Det finns inge genvägar till bra vård. Som patient vill jag alltid träffa den som har bäst kompetens – och att förändra gällande läkemedelshantering känns som ett mycket konstigt förslag!

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!