Friskfaktorer – nycklar som gör att vi som individer och vår verksamhet växer och utvecklas

Skrivet av Gästbloggare

31 maj 2016

Örebrobloggen

Flock_of_Seagulls_(eschipul)

Trots massiva insatser inom arbetsmiljöområdet med lagar- och utbildningar, fackliga skyddsombud och företagshälsovård så visar forskning på att nästan en fjärdedel av oss yrkesverksamma svenskar har arbetsrelaterade problem. Att bara eliminera sådant som får oss att må dåligt på jobbet räcker inte, vi måste rikta in oss på det som stärker hälsan på arbetsplatsen – Friskfaktorer, menar Per Lindberg, universitetslektor på Gävle högskola.

Friskfaktorer – något som ger önskade avvikelse från normalhälsotillståndet, till skillnad från riskfaktorer som ger oönskade avvikelser från normalhälsotillståndet. Att ha ett jobb är en form av Friskfaktor. Det ger oss ekonomi att kunna delta i samhället, det stärker vår identitet och känsla av att vi gör rätt för oss. Faktorer som påverkar vår hälsa positivt.

Att ha balans mellan arbetsliv och privatliv är en Friskfaktor. Arbetsrelaterat har det att göra med hur organisationen möjliggör för enskilda medarbetare att skapa balans. Kan vi ex, jobba hemifrån med vissa arbetsuppgifter och har vi då teknik för det så det inte är förenat med stress? Här är det viktigt med dialog och kommunikation så att verksamheten vet vilka behov vi som medarbetaren har. (Vad gäller privatliv så måste vi naturligtvis se till att få den sömn som krävs för att må bra, att vi tar hand om vår kropp genom att äta rätt och röra på oss. Samt viktigast; att vi ägnar oss åt det som ger oss energi och glädje i livet).

Det ska vara kul att gå till jobbet, en positiv relation till medarbetarna är en stark Friskfaktor. Det handlar om respekt att man blir respekterad för den man är och att inte bli baktalad eller kränkt. I ett positivt socialt klimat stärker medarbetarna varandra att växa och göra bättre.

Att få feedback på det man presterar är en stor Friskfaktor. Gärna från chefen men det är lika viktigt från medarbetare eller kunderna, dvs våra patienter. Det ger energi och drivkraft. (Lite av ”Den som ger den får”).

Ett bra ledarskap är självklart en Friskfaktor. Anledningen är att chefens inställning påverkar varje del av det som händer i en arbetsgrupp; samarbetet, kommunikationen och utvecklingen. En bra ledare tar ett steg tillbaka och gör på olika sätt det möjligt för medarbetarna att gör ett bra jobb, har god insikt i sina egna styrkor och svagheter och känner sig inte hotad av duktiga medarbetare. De behöver inte själv stå i centrum utan inser att ljuset faller på hen ändå när verksamheten presterar.

(Det är naturligtvis jätteviktigt att vi som medarbetare stödjer våra chefer så att de får tid att arbeta med personalrelaterade frågor, då blir också arbetsmiljön och ekonomin att bra).

Inspiration till bloggen kommer från den forskning som Per Lindberg bedriver. Vill ni läsa mer om denna så hänvisas till källan;

http://forte.se/publikation/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/

http://blogg.adecco.se/det-har-gor-dig-frisk-pa-jobbet/

 

Birgitta Westberg

Förtroendevald chefscoach Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!