Jag gillar samverkan!

Skrivet av Gästbloggare

25 april 2016

Örebrobloggen

8718123610_09e70f6d90

Vi i Vårdförbundet avdelning Örebro har beslutat att blogga om fackliga begrepp som t ex Kollektivavtal och Samverkan. Eftersom jag gillar samverkan och sitter i samverkansgrupper på olika nivåer i Örebro kommun tänkte jag därför våga mig på att blogga i detta ämne, med risk att ämnet är så tråkigt att ingen läser det…

 

Vad är då samverkan? Jag tänker försöka redogöra väldigt kort vad begreppet innebär inom området arbetsmiljö.

Enligt Wiktionary den fria ordboken betyder samverkan – arbete mot gemensamt mål.

Målet som finns beskrivet i FAS 05 som är det centrala samverkansavtalet för de som är anställda i kommuner, landsting och regioner lyder: De centrala parternas mål är ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare.

Ja inte så dumt va? Men hur går det till?

Jo samverkan förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och deras fackliga företrädare om verksamhet, måluppfyllelse och resurser. Lagen om medbestämmande (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkan.

Samverkan sker på tre nivåer.

* Individnivå – medarbetarsamtalet

* Arbetsplatsnivå – arbetsplatsträff

* Samverkansnivå – samverkansgrupp. Samverkansgrupp ska vara skyddskommitté enligt AML:s regler och skyddskommittén ska vara policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor. Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19 och 38 §§.

Som ni förstår finns det hur mycket mer att läsa och sätta sig in i om detta, men jag tror att jag sätter punkt här och är man intresserad av att veta mer så rekommenderar jag att läsa sin egen arbetsplats lokala samverkans avtal eller det centrala. Vet man inte hur man ska få tag i det så kan man höra av sig till oss på Vårdförbundet.

Slutligen så vill jag bara säga att det finns så mycket som vi medarbetare kan påverka på våra arbetsplatser. Rättigheter som vi har enligt lag och skyldighet också faktiskt! Så ta chansen, ta kontakt med personer som sitter i samverkan, ta upp frågor på arbetsplatsträffen och i dialog med chefen. Mycket effektivare än att sitta och gnälla i fikarummet!

 

Nadya Lehto

Förtroendevald/Huvudskyddsombud

Styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!