Det hälsofrämjande ledarskapet

Skrivet av Gästbloggare

6 april 2016

Örebrobloggen

Followership

I en organisation är det viktigt att chefer och ledare utövar ett hälsofrämjande ledarskap. Det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Det finns tre aspekter som är viktiga i ledarskapet och det handlar om att må bra på jobbet, att bli sedd, dvs bekräftad och att man känner att det jobb man utför är meningsfullt.

Det hälsofrämjande ledarskapet innebär att man arbetar med såväl den fysiska som den psykiska och sociala delen för att främja arbetsmiljön.

Chefer saknar ofta tid och resurser för att arbeta hälsofrämjande, det gäller alla nivåer. Chefer behöver mer stöd med administrativa uppgifter, riktlinjer för hur god hälsa kan uppnås och möjlighet att träffa andra chefer i kollegiala nätverka.

Det senare kan Vårdförbundet bidra med. Ni som är chefer och ledare är varmt välkomna tisdagen den 12e April då vi bjudit in Maria Tidstedt som forskar kring det hälsofrämjande ledarskapet och Cecilia Schmidt- Karlsson som har träffat många chefer och fått mycket kunskap om vad chefer och ledare behöver för att kunna jobb hälsofrämjande.

Ni inbjuds till 2 tillfällen. Förmiddag 09 30 – 12 00 alternativt eftermiddag kl 13 00 – 15 30.

Anmälan via Vårdförbundets hemsida

Varmt välkomna!

Birgitta Westberg

Chefscoach

Följ avdelning Örebro i sociala medier!