Könsdiskriminerande vård i ett jämlikt land?

Sverige är ett framgångsrikt land med stor ekonomisk tillväxt, naturtillgångar med god tillgång till utbildning och vård. Ändå lyckas vi inte vara jämlika. Varför är det så svårt när alla människor är lika mycket värda i vårt land? Eller är vi inte det?

 I min värld spelar det ingen roll om du är rik eller fattig, om du bor i Haparanda eller Trelleborg eller om du är man, kvinna eller hen. Du ska få samma möjligheter till utbildning, stöd, vård och hälsa oavsett om du heter Siv ,98 år och psykiskt sjuk, boendes i Lappland eller om du namngivits Ahmed, är 8 år och växer upp i Malmö med diagnos ADD. Men så är det inte. Faktum är att när det gäller svensk sjukvård så har du störst möjlighet att få optimal vård om du är högutbildad man och bor i ett storstadsområde. 

Vi har så mycket som är positivt i vårt avlånga land. Vi består av en mängd olika kulturer, har en förhållandevis ren natur och en väl utbyggd välfärd. Vad är det som krävs för att vården ska bli jämlik? Och varför är den inte det idag?
Kommissionen för jämlik vård rapporterar om att 10 personer dör dagligen pga ojämlik vård. Är du psykiskt sjuk, lågutbildad eller missbrukare så har du inte samma möjligheter att få rätt vård som din högutbildade, friska kusin i andra delen av landet. 

Eller om du råkar lida av epitetet ”kvinna”.

För det är inte bara i cancervården man kan se tydliga skillnader i behandlingsmetoder, där man i en relativt färsk rapport visat i en granskning att män med tarmcancer som fått spridning till levern får möjlighet till rätt behandling i högre utsträckning än kvinnor. Även behandling av stroke och landets hjärtsjukvård visar på skillnader i behandling pga kön, allt enligt Jämställdhetsutredningen som lämnades till regeringen i slutet av 2015. Varför är det så?

Och om vi tittar på kvinnosjukvården …. Enligt studier mår lågutbildade kvinnor betydligt sämre under sin graviditet än högutbildade, utomnordiskt födda får oftare allvarliga bristiningar under förlossningen, och mer skonsamma operationsmetoder för exempelvis hysterektomi (borttagande av livmoder) genomförs i vissa landsting och regioner, medan andra får utstå mer invasiv operationsteknik och därmed högre risker, helt beroende av att man bor i en annan del av Sverige. Och hur långt är ett rimligt avstånd till närmaste förlossningsavdelning?

Således; för att få den vård som ditt tillstånd kräver för att uppnå allra bäst resultat i form av woman-41891_1280lindring och tillfrisknande så ska du bo inom vissa geografiska områden, helst Stockholm eller Göteborg, vara vältalig på klingande ren svenska, eftersom du såklart också är född i Sverige, samt inneha en yrkestitel som du uppnått genom en längre universitetsutbildning. 

Icke att förglömma. Du ska vara av manligt kön.

Åsa Mörner, könsdiskriminerad

Följ avdelning Örebro i sociala medier!