Chef- mitt emellan patient och medarbetare, teknik och omvårdnad

Det är tidig morgon en dag i början av februari. På Thorax IVA på USÖ samlas personalstyrkan som ska gå på morgonens pass. Det är dags att få rapport om natten och en bild av vilka patienter som finns på avdelningen nu. Jag, som har fått tillfälle att gå en dag med Jonas Broström, chef och sjuksköterska på avdelningen, har fått på mig de blå kläderna och kommit på plats.

 

Det har varit en intensiv natt och Jonas rapporterar läget. Om patienter som inte är kvar, om de som är kvar och om de som kommit till. För mig är det inte mycket av informationen som egentligen är begriplig. Men jag kan se att de precisa termerna snabbt ger sjuksköterskor och undersköterskor en klar bild av läget just nu och vad de har att hantera.

Jonas och min morgon handlar om informationsutbyte och utifrån det, planering med närliggande enheter för att få till det bästa flödet utifrån patienter och dagens tillgång på personal. Det är februari och influensatider vilket märks. Bland patienter men också i personalstyrkan. Det gäller att göra det bästa av situationen.

 
Inne på avdelningen pågår hela tiden den intensiva vården av människor som är riktigt sjuka. Det är fantastiskt att se närvaron hos er som arbetar där. Patienter som är fullständigt uppkopplade, någon som inte kan andas själv, någon som just kommit från en tuff operation. Helt i händerna på intensivvårdspersonalen. Som hela tiden har koll på mätvärden, dränage, hjärtslag och mediciner. Samtidigt omsorgen om patienten. Som säger ett ord till den som inte är medveten men förmodligen har någon avlägsen uppfattning om att något händer, att någon är där. Hjärnan och kroppen i ett. Förblir ett märkligt mysterium. Att vi allt som oftast fungerar över huvudtaget! Och att det ibland måste ta slut. Trots mycket kompetens, teknik och insatser inte går att återställa, reparera oss.

 

Jag får en bild av en arbetsplats där flera professioner arbetar sida vid sida utifrån sina kompetenser. Specialiseringen är hög. Hierarkierna finns där men ändå bidrar alla till helheten.

 

Att vara chef i vården handlar mycket om logistik. Och rekrytering. Att det finns rätt personer på rätt plats. Men såklart i grunden om att vara rätt person på rätt plats. Att finnas nära medarbetarna och lyssna, se och finna lösningar som passar var och en, men också teamet, utifrån patienterna. Det är sällan enkelt att vara mellanchef. Vi pratar en del kring ansvar och befogenheter och om stöd och styrning i organisationen. Om det verkligen är möjligt att faktiskt vara chef fullt ut.

 
Framtiden handlar om människor, att människor vill utvecklas och arbeta i vården. Kunskap och teknik kommer utvecklas, vi kommer kunna göra mer, datasystem kommer ge bättre stöd, men det kommer alltid att handla om människor som möter människor, i vården.

 

Jonas Broström och Anna Ågerfalk

Jonas Broström och Anna Ågerfalk

Stort tack till Jonas, Karin och alla ni andra som gav mig en annorlunda dag i er vardag!

 

Anna Ågerfalk, oppositionsråd (liberalerna) Region Örebro Län