Världsdagen för de sjuka

Hemvård

Idag den 11 februari är det Världsdagen för de sjuka! Då vill jag passa på att slå ett slag för personcentrerad vård, som jag tror är den bästa vårdformen för dom som drabbas av framförallt långvariga och vårdkrävande sjukdomar eller ohälsa. Jag tror också att den upplevs roligare och effektivare för vårdgivaren.

Den är också den billigaste vården tror jag, Vårdförbundet och vår största arbetsgivare SKL. Fast det är väldigt tråkigt att prata pengar när det handlar om vård, det känns oetisk. Tyvärr är det väldigt gångbart när man pratar med politiker och beslutsfattare.

Det finns mycket forskning som stödjer denna tes bl.a. en studie som gjordes vid Umeås universitet: A cost-effectiveness study of person-centered integrated heart failure and palliative home care: Based on a randomized trial. Deras studie visade att avancerad hemsjukvård som var personcentrerad för svårt hjärtsjuka var kostnadseffektivare för att akuttransporter och vård på vårdcentral och akutsjukhus minskade. Vårdens upplevda kvalité hos patienterna ökade också jämfört med traditionell vård.

Extra kul att det var i just hemsjukvården som studien gjordes eftersom jag själv jobbar i just hemsjukvården i Örebro kommun. Jag har själv mött många patienter i mitt yrke som har blivit beviljad hemsjukvård som upplever att det känns mycket tryggare och bekvämare än innan de fick hemsjukvård. I hemsjukvården faller sig personcentrerad vård naturligt eftersom sjuksköterskan/distriktssköterskan är den fasta vårdkontakten i alla stuprören med specialistvård som patienter med flera kroniska sjukdomar ofta hamnar i. Relationen är också viktig eftersom vårdtiden ofta är lång och för att bygga goda relationer måste man kunna lyssna på och ta till vara på patientens önskningar och resurser. Som också en del av den personcentrerade vården.

Nadya Lehto
Leg. Sjuksköterska
Förtroendevald/ Huvudskyddsombud
Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!