Om industrimärket ska hållas kommer vi aldrig nå jämställda löner!

BloggbildJust nu arbetar vi för fullt med årets lönerevision i länet. Vi har förlängt vårt löneavtal som trycker på lokal lönebildning och har visat sig fungera förhållandevis väl de senaste åren.

De förbund som är i avtalsrörelse trycker hårt på jämställda löner och även om vi inte är i avtalsrörelse sympatiserar vi såklart med deras kamp! Det är pinsamt att Sverige inte har kommit längre. Om vi ska uppnå jämställd lön kommer någon att behöva stå tillbaka. När vi möter politiker och tar upp frågan är vi rörande överens om att vi ska ha jämställda löner, när huret kommer på fråga blir det tyst och obehagligt i rummet. Vi som arbetar i kvinnodominerad sektor köper inte den obehagliga tystnaden längre, vi har helt enkelt inte råd.

Jag har fått till mig att SKL är bekymrade över att kraven på löneökningar ligger så långt över industrimärket (att industrins löneökningar ska vara normerande för resten av avtalsrörelsens löneökningar) och att förbunden inte tar ansvar för lönebildningen

Industrin är en mansdominerad bransch, offentlig sektor är kvinnodominerad. Om vi har en samhällsordning och till och med ett eget institut som ska säkerställa att industrin är löneledande kommer ojämställda löner att befästas och skrivas i sten.

Läst på svenskt näringslivs hemsida ” Sveriges konkurrenskraft, och därmed samhällsekonomin, är beroende av att lönebildningen tar hänsyn till den konkurrensutsatta industrin”

Nu är ju inte jag någon samhällsekonomisk analytiker och kanske drar jag grovt förhastade slutsatser men det här med hänsyn har till synes inte gynnat oss kvinnor varken nu eller då. Vi är trötta på hänsyn. Vi är trötta på ansvar. Hur vore det om de som borde ha ansvar tog lite ansvar, även om det blir obehagligt och tyst.

Härmed vill jag personligen avsäga mig allt ansvar över hur min löneutveckling påverkar samhället! Jag hänvisar till arbetsmarknadens parter och framförallt till marknaden! Tillgång och efterfrågan, right!? Eller var det bara en bra idé när tillgången var högre än efterfrågan?!

Avsäg dig ansvar du också!

 

Sahra Strandberg, avdelningsordförande i Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!