Två undervärderade arbetsgrupper- undersköterskor och sjuksköterskor. Patriarkala strukturer, synen på arbete med människor och en skattefinansierad verksamhet har under decennier tryckt ner löneutvecklingen. Synen på dessa yrken är att det är lågstatusyrken.

De som tar hand om dig och mig när vi är sjuka, gamla, handikappade….borde vara högsta status och betalt för de insatser man gör för både samhälle och medmänniska.

Slutsats: både undersköterskor och sjuksköterskor behöver värderas högre.

 

Därmed inte sagt att de ska värderas likvärdigt när man sätter lönenivå. Man måste ta i beaktande att undersköterskans utbildning genomförs på gymnasienivå medan sjuksköterskan läser tre år på universitetsnivå med ytterligare ett- två år för en specialistutbildning. Dessutom har sjuksköterskor ett legitimationsansvar utifrån att man är legitimerad av Socialstyrelsen och har en yrkesledande funktion och ett högre medicinskt ansvar. Det betyder ju inte att det ena yrket är mindre viktigt än det andra eller att det ska vara en ”kamp” för vem som ska ha bäst betalt, utan precis som i alla andra branscher i Sverige, så ska utbildning och ansvarsnivå alltid löna sig. Annars kan vi ju ha en och samma lön för alla yrken i hela landet.

 

I och med den rådande bristen på sjuksköterskor så har många arbetsgivare insett att man måste förbättra villkoren för att i ett desperat försök kunna rekrytera de få sjuksköterskor som finns tillgängliga. Det betyder att man försöker locka med bla högre lön.

”Undersköterskor tar strid”
Inget fel i det-kämpa på, jobba tillsammans med kollegor och ert fackförbund för att få bättre villkor. Men inte på bekostnad av sjuksköterskornas strävan efter en rimlig lönenivå
Att rikta sin ilska mot sina sjuksköterskekollegor som ligger på en lönenivå som är i snitt knappt 4000 kr över en undersköterskas lönenivå… Det är ju att hacka på en annan undervärderad kvinnodominerad yrkeskår.

 

För att försöka dra några slutsatser:

Undersköterskor är undervärderade och har en livsviktig funktion i vårt samhälle.
Sjuksköterskor är undervärderade och har en livsviktig funktion i vårt samhälle.
Den livsviktiga funktionen gäller även tex läkare- ska dessa tre yrkesgrupper värderas lika? 

Och nej, vi har inte samma arbetsuppgifter och jobbar inte med samma saker. Det handlar inte om att skilja människor åt. Det handlar om att skilja yrken åt. Förhoppningsvis finns det någon politiker i beslutsfattande position som faktiskt kan redogöra för den faktiska skillnaden i vårdens olika yrkesfunktioner och därmed kunna motivera löneskillnader på ett tydligt sätt.

 

För att citera USA’s tidigare utrikesminister ” There is a special place in hell for women who don’t help other women”

Albrightmadeleine

 

Åsa Mörner
Leg sjuksköterska och barnmorska med 15 års avbetalningar kvar till Centrala studiestödsnämnden innan jag betalat av min utbildning.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!