Lucka nr 14: Vårdförbundet arbetar för Chefer och Ledare

För att leda vården krävs ett unikt ledarskap och man behöver som Chef och Ledare stor kunskap i den komplexitet som finns inom vården samt inom samhället för övrigt. Att leda vården är ett samhällsuppdrag. Vårdförbundet har tagit fram ett koncept för Dig som Chef och Ledare som innebär att Vi utvecklar vården tillsammans med Dig samtidigt som Vi tryggar Din arbetssituation såväl lokalt som nationellt.

Det måste finnas möjlighet för Dig som Chef och som Ledare att prata såväl villkorsfrågor som vård och ledarskapsfrågor direkt när Du har behov av det. Därför finns Vårdförbundet Direkt Chef som Du kan ringa när Du behöver hjälp om Du inte får tag på Din lokala chefscoach eller som inte har svar på frågan. Du ska snabbt kunna få svar på Dina frågor, därför utvecklas en faktabank för Chefer och Ledare som Du kan ha tillgång till via en Chefsapp.

Som Chef och Ledare måste Du få möjlighet att utveckla såväl den vård Du bedriver inom Din verksamhet, som Ditt ledarskap. Därför har vårdförbundet lokalt och nationellt tagit fram korta unika och kostnadsfria utbildningar med focus på vårdchefens speciella utmaningar. Som Chef och Ledare måste Du också få medel och resurser att göra ett ännu bättre jobb. Därför pratar Vi med politiker och beslutsfattare om Din situation och vilka förutsättningar Du behöver för att lyckas i Ditt chefs- och ledarskap på lokal såväl som nationell nivå. Naturligtvis som kollektiv och inte individuellt.

Du ska också kunna nyttja Dina kollegors erfarenheter. Därför anordnas lokala och nationella träffar och kollegiala mötesplatser för Dig som Chef och Ledare. Dessutom finns en Chefsapp där Du har möjlighet att fråga en kollega om vad som helst, när som helst. Utöver detta så kan Vi bistå med lönestatistik, rabatterade försäkringar, marknadens bästa inkomstförsäkring, kollektivavtal värt 80 000 kr/år samt tidningen Vårdfocus, nyhetsbrev, omvärldsbevakning samt möjlighet att söka stipendier och resebidrag.

Här på Vårdförbundet lokala avdelning finns jag som chefscoach som arbetar för Dig som Chef och Ledare. Du kan få möjlighet till gratis coaching när Du har behov av det och gratis stöd när Ditt arbete ifrågasätts. Självklart så råder sekretess.

Du kan läsa mer om detta på vardforbundet.se/chef. Du kan också ringa 0771-420 420, alternativt direkt till Din lokala chefscoach 070 – 302 28 00.

 

Varmt välkommen att höra av dig och GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Birgitta JulBirgitta Westberg

Chefscoach och avdelningsstyrelseledamot

Följ avdelning Örebro i sociala medier!