Lucka nr 7: Jul i flyktingkrisen!

war-953246_960_720Flyktingsituation vi har idag har lett till ett ökat antal vårdsökande framförallt i Primärvården och på våra akutmottagningar. Många som har flytt för sina liv bär på oerhörda trauman som inte försvinner bara för att den direkta livsfaran upphört. Många har också drabbats av sjukdomar under långa resor med svåra umbäranden. Kvinnor och barn är extra utsatta.

Vi som arbetar i vården och ska möta dessa människor måste kunna göra det på nya sätt. Vi måste ges förutsättningar att möta människor i kris på ett sätt som inte gör deras situation ännu mer besvärlig. När nästan 90 procent av de som flyr till Sverige har någon form av psykisk ohälsa, är det inte heller rimligt att hänvisa till öppenvården, psykiatrin eller BUP. Alla våra professioner arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt där människors lika värde och rätt till hälsa och vård står i centrum. Alla människor har denna rätt, oavsett var man kommer ifrån eller vart man är på väg.
Ordförande och förbundsordförande i Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, Kommunal, Fysioterapeuterna, Vision och Svensk sjuksköterskeförening har lämnat in förslag på 4 åtgärder till politiken:
Möt behövande där de är! Låt vårdteam komma ut till flyktingmottagningar för att göra en första bedömning av både fysisk och psykisk hälsa, i stället för att hänvisa till vårdcentralen.
• Barns och ungas situation måste följas upp! Låt elevhälsan få ett utökat uppdrag, så att vi inte missar de som kanske har fördröjda reaktioner på traumatiska upplevelser.
• Använd fler kvinnor som tolkar! En bra kommunikation mellan flyktingar, professionella tolkar och vårdpersonal lägger hela grunden till en bra vård. Men det är också viktigt att vården kan erbjuda tolkar som är kvinnor. Det kan underlätta samtal med flickor och kvinnor som i sina hemländer eller under vägen hit upplevt sexuella övergrepp och våld.
• Använd vår kunskap om katastrofhantering! Svensk vårdpersonal är eftertraktad vid internationella katastrofer, eftersom vi är duktiga på organisation och prioritering. Eftersom Sverige befinner sig i ett extraordinärt läge behöver vi nu också använda kompetensen på hemmaplan.
Jag tror att dessa åtgärder både gynnar oss i vården och dom som har flytt. Man kunde exempelvis använda sig av Primärvårdsbussen i länet och åka ut till flyktingmottagningarna. Våra skolsköterskor i länet har många elever per skolsköterska och redan innan flyktingsituationen en ansträngd arbetsmiljö. För att kunna möta upp ett ökat uppdrag inom elevhälsan måste det till mer resurser till skolsköterskorna.

Örebro kommun tar emot många ensamkommande barn framför allt från Malmö. Den 30 november hade vi omsorg om 460 ensamkommande barn, varav 113 i ankomst, 262 asylsökande och 85 kommunplacerade.

Nu så skulle det ju vara jultema i den här bloggen så därför önskar jag alla en Riktigt God Jul!! Hoppas ni som jobbar har det drägligt på jobbet och ni hinner fira jul ändå. Och ni som är lediga kan koppla av och njuta av ledigheten.

IMG_28601julNadya Lehto
Leg. Sjuksköterska
Fackligt förtroendevald/huvudskyddsombud
Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!