Fantastisk service och trygghet men samtidigt stor potential för förbättringar!

IMG_0915Jag hade förmånen att få följa med sjuksköterskorna på Älvtomta hemsjukvård för en dag och se hur deras vardag såg ut. Den fantastiska vård och det hårda arbete som dessa sjuksköterskor gör gick att se på de gamla som de tog hand om. Som den gamla kvinnan vi kom hem till som var helt blind och som fick hjälp att torka ur ögonhålan och rengöra sin protes. Eller den gamla mannen som fick hjälp att rengöra sina sår som inte riktigt ville läka på grund av att han hade svårt att få i sig näring. Jag slogs av en väldig ensamhet men samtidigt så var det ett sådant privilegie att få se den omsorg som sjuksköterskorna gav dessa människor.

Det var ett par saker som jag la märket till lite extra. Dels så kan man se att de privata aktörerna har lett till en ganska rejäl ökning i dessa sjuksköterskors arbetsbelastning eftersom de privata aktörer som finns ofta har personal utan utbildning och när man till och med har personal med undersköterskeutbildning som ändå saknar grundläggande kunskap som till exempel hur man byter en kateter. Det betyder att man inom kommunens verksamhet får lägga mycket tid på att ha genomgång/utbildning i denna grundläggande vård, tid som man får ta från alla andra uppgifter, tid som inte räknas med i kostnaden för LOV.

Dessutom så ifrågasätter jag patientsäkerheten, när patienter som kommer hem från sjukhuset och behöver omedelbar vård möts upp av personal från privata företag som inte kan utföra den vård som de har åtagit sig att göra. Vad innebär det för patientsäkerheten och vem är det som får stå till svars när människor blir sjuka på grund av allt det här?

Sedan har jag också fått lära mig att utbildade sjuksköterskor används till att tanka och tvätta bilar, något som kan ta hela dagar i anspråk, hela dagar som de kunde använda till att vårda patienter istället.

Oavsett så vill jag ändå säga att jag är så stolt över att bo i en kommun som har den fantastiska service och jag känner mig trygg i vetskapen om att den dagen som jag behöver sjukvård i hemmet så finns den allra bästa i Örebro.

Tack till er alla på Älvtomta hemsjukvård, det var en väldigt lärorik dag för mig!

Martha Wicklund, Vänsterpartiet

Ledamot kommunfullmäktige och programnämnd social välfärd i Örebro

IMG_0908

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!