Sekretessen som inte alltid gäller

2013-09-09-10bInom intensivvården får vi då och då in patienter som varit med om olyckor av olika slag. Om dessa olyckor kan omvärlden ofta läsa i media, ibland i flera dagar med ny status om hur patienten/patienterna mår. Enligt lagen har vi sjukvårdspersonal sekretess (som kan brytas i vissa fall), vi får inte lämna ut uppgifter om att patienten vårdas hos oss eller uppgifter om tillståndet om patienten inte själv uppgett detta, inte ens till patientens närstående. Gäller inte detta vid olyckor? Trots att informationen inte avslöjar patientens identitet eller beskriver tillståndet närmare, så ger vi ändå ut information om en patient.

Vilken rätt har allmänheten att få information om dessa patienter och vilket nyhetsvärde har det för samhället att veta detta? Vi skulle aldrig lämna ut information till media om de ringer och frågar om vi har en dålig sepsispatient och hur denna mår. Så varför ska vi göra detta vid olyckor? Vi kan ha patienter som är betydligt sjukare än den/de som var med i olyckan, men dessa patienter finns det inget intresse för i media, så varför ska olyckspatienter vara ”allmän egendom”. Hur många gånger frågor sjukvården patienten eller dennes anhöriga om lov innan media får en kommuniké? Då vi egentligen inte har rätt att delge varken polis, ambulans eller brandkår som ibland undrar hur det har gått med patienten varför ska vi då berätta för allmänheten!?

Lotta Swenson, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård

Följ avdelning Örebro i sociala medier!