20140829_095450Det är kris i länets psykiatri. Det är till och med så stor brist på personal så man fått stänga ner en intensivvårdsavdelning under en period. I nuläget är den öppen, men hur ser det egentligen ut, hur patientsäker är vården man bedriver där?
Och när jag säger att det är stor brist på personal, så menar jag att det är rätt kompetens som fattas. Att arbeta inom psykiatri kräver specialistutbildning, alltså behöver man rekrytera psykiatrisjuksköterskor.
Och de växer ju inte på träd.

Men jag har några förslag till länets beslutsfattare; förslag som faktiskt skulle kunna lösa krisen.

Erbjud lockande villkor. Enligt psykiatridirektören är det inte dags att införa 6 timmars arbetsdag (trots avgrundsdjupa hål i personalstyrkan). Men det kanske finns annat som är lockande? Om man inte kan rekrytera utifrån nuvarande villkor behöver man erbjuda något annat. Det är en rätt simpel ekvation. Högre lön, en löneutveckling värd att kalla utveckling, extra semesterdagar, resa på arbetstid….listan kan göras oändligt lång.

Men visst, även om villkoren är tillräckligt attraherande för att locka till sig hungriga sjuksköterskor så kanske det inte är just specialistutbildade sådana som nappar på betet, eftersom de är utrotningshotade. Men där har jag också ett förslag!

Utlys utbildningstjänster enligt akademisk specialisttjänstgöring så kommer tillgången på psykiatrisjuksköterskor att öka!
Och vet ni, samma förslag går att implementera inom alla verksamheter där det råder brist på rätt kompetens och framförallt, brist på tillräckligt attraktiva villkor. Bara att kopiera ovanstående förslag!

Åsa Mörner, idéspruta

Följ avdelning Örebro i sociala medier!