Resten av året är VI gratis

Sen i tisdags arbetar jag GRATIS!

Varför då undrar nog många ev er. Varför är du så dum?  Byt jobb eller se till att du får lön!

Jag arbetar ”gratis” för jag är kvinna.
Inom EU (och Sverige är tyvärr inget undantag i EU familjen),  tjänar kvinnor i snitt 16% mindre än män . Det är sant!  För er som inte förstår så kan jag förtydliga lite:

-Kvinnor tjänar 84 öre av den krona en man tjänar.
-Kvinnor arbetar årligen gratis från 2/11 till 31/12. ( Det är 2 månader per år)
-Kvinnor som förvärvsarbetar mellan 25 – 65 år ( har räknat av några år för studier och ev barnafödande) arbetar gratis 80 månader av sitt yrkesverksamma liv .
-Under ett yrkesliv arbetar samma kvinna gratis i ungefär 7 år.

Och ju äldre en kvinna är är så ökar löneskillnaden mellan kvinnor och män. Äldre kvinnor är alltså diskriminerade både pga av kön och ålder.
Kom igen! Det är väl ändå INTE OK?

Om du som jag fötts som kvinna är du redan vid födseln diskrimineras pga av ditt biologiska kön. Det innebär skillnad i inkomst, livslön och pension. Det ÄR alltså en livslång lönediskriminering. Det påverkar! Det påverkar vad du kan göra, semester, pension, olika val och möjligheter – att ha pengar underlättar. Pengar är makt att styra sitt eget liv. Pengar är ett kvitto på din kompetens. Så lönen spelar roll!

I Sverige pratar vi pappamånader och jämställdhet och är ganska nöjda att Sverige är ett jämställt land. Kom igen – gällande lönebilden är DET INTE jämställt. Det är INTE OK att fortsätta som vi har det nu. Som kvinna och mamma till en tjej tänker jag inte acceptera detta längre. Som man tycker jag att du ska tänka till och skämmas. Tycker ni män att detta är acceptabelt?

Jag vill ha lön hela dagen och lön hela livet. Lön efter kompetens! Oavsett kön. se

 

Ann-Sofie Gustavsson
Vice ordförande Vårdförbundet avdelning Örebro
Kvinna och mamma som kräver ”lön hela livet”

P. S – Jag vet att män inom kvinnodominerade yrken också är lönediskriminerade.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!