Fattas det sjuksköterskor? Ta en biomedicinsk analytiker istället! Eller en svetsare....

bloggEfter årsskiftet är det dags för studenterna vid biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi termin 3 att bege sig ut på sin första verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i totalt fyra veckor varav tre på vårdavdelning och en vecka på akutmottagning. Detta råder det sig blandade tankar om bland kurskamraterna.

Det första vi frågade oss efter informationen om VFU var: Vad gör en biomedicinsk analytiker på en vårdavdelning? Förstås så förstår vi alla vikten av att personkontakt är en viktig egenskap hos samtliga i vårdens alla steg – från undersköterska till läkare men också med en central skillnad. Som anställd på en vårdavdelning sköter man om dessa individer dygnet runt och hjälper dem med sina basala behov så som hygien och daglig omvårdnad medan man som biomedicinsk analytiker på till exempel en fysiologisk avdelning, där många hamnar, sker patientkontakten inom ett begränsat tidsutrymme där man utför de fysiologiska undersökningarna som vi akademiskt utbildas inom.

Istället ska vi, biomedicinska analytiker, agera gratis arbetskraft på en vårdavdelning och lära oss saker som kateter- och sondinsättning som vi kommer ha absolut ingen användning av i våra kommande yrkesliv. Vi ska bli biomedicinska analytiker – inte undersköterskor eller sjuksköterskor!

Det värsta med detta är kanske ändå att vi slåss om samma platser på VFUn, på samma vårdavdelningar, som sjuksköterskestudenter som ska utföra exakt samma uppgifter som vi också är menade att göra. Sjuksköterskestudenterna är också prioriterade av vårdavdelningarna eftersom de besitter rätt kompetens för de uppgifter som väntar hos just dem. Detta betyder att vi biomedicinska analytiker kommer att prioriteras sist av alla i kön där man får prioritera var vi helst vill anlägga sin VFU – Karlskoga, Örebro eller Lindesberg. Då vi är flera i programmet som pendlar så kan en student som har Karlskoga som närmsta stad istället hamna i Lindesberg med så gott som inga kollektivtrafikmöjligheter bara för att vi prioriteras sist.

Frågan är då varför vi ens ska ha exakt samma VFU som sjuksköterskestudenter när vi hittills i utbildningen knappt har ens läst en kurs gemensamt? Som sagt är det bra för alla i vårdkedjan att öva och bli bra på patientkontakt men utifrån våra kommande yrkesliv!

Ses vi biomedicinska analytiker i detta fall endast som ytterligare ett gäng studenter att bara bli av med under dessa veckor och att det inte spelar någon roll var vi utför vår VFU? Med stora pensionsavgångar inom omsorgen, ses vi då bara som ett ypperligt tillfälle för att utnyttja gratis arbetskraft? Varför kan inte vi, biomedicinska analytiker, också få hamna på en avdelning som passar vår utbildning och vårt kommande yrke?

Att vara sjuksköterska och att vara biomedicinsk analytiker är två helt skilda yrken trots att vi jobbar inom samma koncern. Att dessa två yrkesgrupper ska utföra samma arbetsuppgifter är lika paradoxalt som att en snickare ska utföra en svetsares arbete. Om det hade varit brist på snickare hade man inte ersatt dem med svetsare, eller hur?

 

Sofia S/Sofia Skröder
Biomedicinsk analytikerstudent inriktning klinisk fysiologi vid Örebro Universitet
Studentrepresentant Vårdförbundet avdelning Örebro
Styrelseledamot i Vårdförbundet Student

Följ avdelning Örebro i sociala medier!