eye-766166_1280Effektivare behandlingsmetoder, nya undersökningar och skonsammare läkemedel; vården utvecklas i et rasande tempo, och det gäller att hänga med! Som legitimerad har du ett ansvar att lära dig den senaste vetenskapen så att dina patienter kan erbjudas det allra bästa. Eller hur?

Men det ska också finnas en tydlig gräns i var ditt professionsansvar slutar och en annan professions tar vid. Kanske är du ivrig att anta nya utmaningar, utmaningar som kanske egentligen är läkarens ansvar? I hårt pressade verksamheter kanske man vill ”effektivisera” och fördela arbetsuppgifterna så att du får ta över en uppgift, som du faktiskt inte har utbildning för.

När man brinner för sitt yrke och känner en stolthet i att få utmana sig själv med nya, komplicerade undersökningar så kan det vara svårt att tänka innan man svarar. JA, självklart vill jag få mer ansvar!

Men vad innebär det ökade ansvaret?

 

  •  Får du adekvat utbildning för din nya arbetsuppgift; teoretisk och praktisk? Vem bär det yttersta ansvaret, är det fortfarande läkaren? Eller är det du som ansvarar för det nu?
  •  Varför ska arbetet omfördelas?
  •  Får du löneförhandla i samband med att du axlar mer ansvar, eller ger det ett tillfälligt påslag som kan tas bort från lönen när som helst? Eller kompenseras du inte alls?
  •  Vilken av dina nuvarande arbetsuppgifter ska tas bort från din agenda? Eller är det meningen att du ska ”klämma” in ytterligare ett moment i ett redan pressat arbetspass?
  • Är det patientsäkert?

 

Våra yrken utvecklas ständigt. Det är utmanande, spännande, intressant och givande att lära sig nytt och det ger en bra känsla i magen när man lär sig behärska nya metoder. Men tänk efter innan du hoppar högt och ropar ja- att vara professionell innebär en balans mellan att utmana sin yrkesprofession att tänka nytt och att samtidigt kunna bedöma om det är en rimlig utmaning eller inte. 

 

Åsa Mörner

Följ avdelning Örebro i sociala medier!