Godnatt världen

Som ny sjuksköterska kändes nattpass som en exotisk företeelse. På natten fanns kollegorna med lång erfarenhet – de som kunde ALLT. När jag var inskolad och självgående frågade min chef om jag kunde tänka mig att arbeta natt ibland. Jag erbjöds (mot övertidsersättning) att arbeta extra en natt när det fanns en van kollega på plats för att testa på nattarbete. Klok chef!! På den tiden ersattes mina extra nattpass med bra ersättning OCH jag fick ledigt för att sova dagen efter. Att arbeta natt var frivilligt. solnedgang

Under åren har jag periodvis arbetat på nattschema, tagit extranätter (vid sjukdom och semester) och arbetat under min nattberedskap. Jag har arbetat natt på olika arbetsplatser och under varierande förhållande (på vårdavdelningar, på anestesin och åkt med i ambulans som intubationsberedskap).  Under min sjukskötersketid har scheman ändrats från rent nattarbete till rotation och treskift – för alla! Min känsla inför nattarbete har gått från att kännas frivilligt och exotiskt till tvång.

Även det man gör på natten har förändrats. Idag vårdas sjukare patienter och det bedrivs mer avancerad vård (både medicinskt, medicintekniskt och omvårdnadsmässigt), dygnet runt. Så för att arbeta natt behöver du numera både ha en bred kompetens och hantera oregelbunden sömn på ett omänskligt sätt. Att arbeta natt och treskift sker med hälsan och familjeförhållanden som insats. Prova att sova efter helgnattarbete med en vaken familj hemma! Gör det ett par dygn i sträck så kan vi diskutera sömn och återhämtning efteråt. Eller diskutera VEM som VILL arbeta natt.

Så när du hör om personer som inte vill arbeta natt så kanske det betyder något annat. Att man INTE KAN arbeta natt. Att det är svårt eller omöjligt att sova, att man får inte tillräcklig återhämtning eller blir sjuk av att arbeta natt. Man kanske inte fått tillräcklig inskolning, eller inte erbjudits inskolning alls. Att arbeta natt med gällande veckoarbetstid och med dag, kvälls och nattpass hullerombuller innebär att kroppen befinner sig i ständig jetlag. Hela tiden!

Vi som arbetar i vården VET att vård bedrivs dygnet runt. Det är INGEN som tror att vi kan stänga nätter och helger. Frågan är istället – hur löser vi bemanning och kompetens nattetid? Hur löser vi det så man orkar arbeta till pension? Politiker och arbetsgivare lyssnar gärna till ”gratisförslag”. Om det kommer förslag som kostar pengar lyssnar de inte alls. Jag hävdar att det dyraste förslaget ( för patienter, personal och vården i Sverige) är att fortsätta blunda inför rotations och nattarbetsproblematiken.

Några måsten inför framtiden:
– Lägre veckoarbetstid vid allt nattarbete (även nätter i rotationsschema)
Möjlighet till återhämtning = man måste få vila och sova ut efter nattpass!
– Rotation ska vara frivilligt = frivillighet fungerar alltid bäst!

Och avslutningsvis ett litet lästips: Vårdförbundets idé om Hälsosam Vårdmiljö 🙂

God natt och trevlig helg!
Ann-Sofie Gustavsson
anestesisjuksköterska och viceordförande avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!