”Passa dig för att bli gravid eller att göra någon på smällen!”

”Se till att skydda dig, använd dubbla kondomer OCH p-piller.”

” Skolan, skolsköterskor och barnmorskor måste informera om riskerna med att bli ofrivilligt gravid!”

”Å herregud , är hon med barn när hon är så ung?!”

 

Är det någon som någonsin har tänkt på att vi som arbetar med ungas hälsa också behöver informera om när man faktiskt riskerar att aldrig bli gravid? Fokus genom moderna tider när det Sperm-eggkommer till sex och samlevnad har alltid handlat om hur man ska bära sig åt för att inte ”riskera” en graviditet. För att ens närma sig någon form av jämställdhet mellan könen så ska den unga (eller mindre unga) kvinnan först se till att utbilda sig, skaffa en trygg anställning, ha en buffert, köpa sin egen bostad, göra kometkarriär…. Vips så var det visst för sent för att någonsin kunna få barn, eller åtminstone utan medicinsk expertis i form av fertilitetsutredningar och provrörsbefruktningar. Och är det ens någon som vet att dessa behandlingar faktiskt inte är någon garanti för att man ska bli gravid?

En nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction presenterar resultat baserade på 10 000 par där siffrorna pekar på att om man önskar försöka bli gravid och om man kanske till och med har tänkt sig att det vore trevligt med mer än ett barn, ja då behöver man börja i god tid och i sådana fall måste synen på föräldraskap förändras drastiskt; dvs den missgynnande situationen som är rådande i dagens samhälle vad gäller föräldraledighet, karriär – och utbildningsmöjlighet samt livslön borde skrotas illa kvickt. Dessutom behöver synen på fertilitet dammas av när det kommer till genustänk; fertilitet eller infertilitet, frivillig graviditet eller ofrivillig graviditet- involverar oftast fler än en kvinna.

I och med ett forskningsprojekt av doktoranden Jenny Stern vid Uppsala Universitet så har barnmorskemottagningar fått prova att arbeta med ett nytt hälsoförebyggande verktyg kallat Reproduktiv livsplan. I samband med besök till barnmorska tillfrågas kvinnor om eventuella graviditetsplaner i framtiden. Toppen. Men vem frågar männen, hen och de som inte besöker en barnmorskemottagning?

 

Det är ingen nyhet att fertilitet är en färskvara. Sex och samlevnadsutbildningen i grundskolan behöver förses med ny forskningsbaserad kunskap och snarast uppdateras, gärna av legitimerad sjukvårdpersonal som är utbildade inom området och med en pedagogisk vidareutbildning.

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!