Pressmeddelande!

Idag tar vi ett sista farväl och begraver begreppet ”övrig vårdpersonal”.   headstone-312540_640

Parterna är IDAG helt överens om att begreppet ”övrig vårdpersonal” är otydligt och missvisande. Det går INTE att likställa olika kunskapsområden vilket gör begreppet obrukbart.

Rekommendation är framöver  att ALLTID benämna samtliga yrkesgrupper inom vården med yrkestitel. Gällande legitimerade vårdyrken bör ordet legitimation alltid beaktas (framförallt i skrift).
Exempel: legitimerad sjuksköterska.

Uppkommer behov att använda uttrycket vårdpersonal påminner vi om att ALLA yrken i vården (även läkargruppen) är vårdpersonal.  Med detta upphör även användandet av uttryck som exempelvis ”läkare och övrig vårdpersonal”.

Vi önskar med detta meddelande sprida informationen till ALLA berörda. (Gäller framförallt  arbetsgivare, politiker, journalister och allmänheten).

Tack för all hjälp i förändringsprocessen!

Ann-Sofie Gustavsson
( f.d övrig vårdpersonal, numera legitimerad sjuksköterska).

Följ avdelning Örebro i sociala medier!