stress-391662_1280Läser om det lyckade projektet med 6 timmars arbetspass på operationsavdelningen vid det framtidstänkande sjukhuset i Mölndal och funderar över hur snabbt resten av Sverige kommer att köpa principen… Vi har en snedvridning av hur vi fördelar arbetstid i vårt land, liksom i många andra länder. Många står utan ett arbete, har ingen fast inkomst eller trygg anställning medan andra hänger så mycket på sitt jobb så att de blir sjuka och halvt arbetar ihjäl sig, helt utan begränsningar för hur många veckoarbetstimmar man borde ha.

Det är stor, eller snarare näst intill löjligt stor brist på rätt kompetens i vård och omsorg, annons efter annons efterlyser sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och barnmorskor, ofta helt utan att lyckas få ett endaste napp på kroken. Mycket prat om att man ändå ser över löner och numera erbjuder rimliga s.k. ingångslöner hör man ju i och för sig, även om jag personligen tycker att löneutvecklingsnivån inte ens förtjänar att kallas ”utveckling”. Så pengar i all sin ära.

Men vad är det egentligen som gör att det är så svårt att rekrytera? Självklart så är det ett spektrum av orsaker, men en sak lyser ständigt starkare än alla andra villkorsfrågor; Arbetstider.

Mölndals operationsavdelning presenterar en rad fördelar: efter en tid med en alltför låg bemanning kunde man nu öppna en stängd operationsavdelning och få plats med ytterligare 90 patienter i månaden! Personalstyrkan har en lägre sjukskrivningsgrad och patientsäkerheten höjs väsentligt. Dessutom ser man nu helt andra möjligheter i rekryteringsprocessen-man kan erbjuda lockande arbetstider.

Det är lätt att stirra sig blind på nuet, att den nuvarande modellen är den mest optimala och att utvecklingspotentialen stagnerar. Men om vi  lyfter blicken och ser vad ett nytänk kan skapa så skulle vi kunna bidra med enormt många positiva faktorer i samhället

  • Kortare vårdköer
  • Friskare personal
  • Ökade rekryteringsmöjligheter
  • Höjd patientsäkerhet genom ovanstående punkter

 

Ett sjukhus har gått i bräschen för en förändrad arbetstidsmodell. Nu jobbar vi för att resten av vårdsverige följer med i utvecklingen och att övriga branscher upptäcker vinsten av ett hållbart arbetsliv.

 

Det är en win-win situation.

 

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska, leg barnmorska

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!