Politikerbesök i vården! Anders Brandén besöker hemvården och får inspiration till framtida politiska agendor.

Fick möjlighet att gå en dag i sjuksköterskan Kristina Gidmos skor på Fokus Hemvård den 12:e maj. Så intressant att se ”verkligheten”. Att höra personalens berättelser om hur det är. Få en ökad inblick i den vardag som uppstår i mötet mellan personal och kunder/patienter/brukare gav mig oerhört mycket. Sitta vid fikabordet och lyssna/prata med personalen likaså. Spännande!

Att se den professionalism och lugn som Kristina visade var något som jag uppskattade, det känns tryggt att vi kan anförtro våra äldre-äldre i hennes vård.

Det finns en trevlig atmosfär i arbetslagen och det märks att personalen har jobbat tillsammans under en tid. En av de största farhågorna som lyftes upp vid fikarummet är bristen på ledarskap och att det finns för många chefer, en chef skall vara ledare. Delade turer, sjukskrivningar, stress, inte kunna ta fikapaus, dålig täckning i TES, planeringsbrister p.g.a TES. Man får sitta och vänta p.g.a detta. En förväntan på nyckellösa system finns likaså. P.g.a att man ofta måste vänta på nycklar uppstår slack och stress. Samordning Region/Kommun måste bli bättre. Vid ett besök hos en kund/patient var det för mig som lekman uppenbart att han hade blivit utskriven för tidigt. Vad hände den 12:e maj? Han blev inskriven på sjukhuset igen. Mellanvårdsformer bör utvecklas.

Det finns också synpunkter på kompetensen hos nyutbildade USKor. De har inte den nödvändiga kompetensen för att kunna avlasta. Vi måste som kommun ställa högre krav på utbildningsanordnare.

Engagemanget som personalen visar vid mötena med kunden är så roligt att se. Tyvärr är det också tråkigt att se och höra att det brister i uppskattning från chefer/förvaltningar. Många har det tufft i verksamheten. Detta måste ändras.

Allt det som jag fick höra kommer jag ta med mig i mitt arbete i politik och nämnder.

20150513_120304Anders Brandén

Regional- och kommunalpolitiker för Moderaterna

Följ avdelning Örebro i sociala medier!