Studentrepresentant Sofia utökar sina uppdrag och är nybliven ledamot i Vårdförbundets studentstyrelse!

Nästan lite irriterad lyfte jag luren då nästan automatiskt för mig är en försäljare då det är ett 08-nummer som visas på skärmen. Den irriterade känslan försvann obeskrivligt snabbt där jag satt på bussen in till stan då Anna-Karin Ulander, en av Vårdförbundets studenthandläggare, klargjorde att jag tillsammans med fem andra studenter kommer att bilda den nya styrelsen för Vårdförbundet Student!

Vad gör då studentstyrelsen och vad innebär det att åta ett styrelseuppdrag?

Vårdförbundet Students styrelse träffas en gång i månaden oftast i Stockholm där de arbetar med de prioriterade områden som gemensamt tagits fram på årsmötet som hålls i maj varje år tillsammans med studentrepresentanter från hela landet. Områden som prioriterades förra mandatperioden var att synliggöra utbildningar och kompetenser, arbeta för höjd kvalitet på de verksamhetsförlagda utbildningarna, främja interprofessionellt arbete samt att öka antalet medlemmar i Vårdförbundet Student. Genom att åta ett styrelseuppdrag har man ansvar för att lyfta och driva de olika prioriterade områdena framåt tillsammans med medlemmarna i studentstyrelsen.

Hur kan man bli en del av studentstyrelsen?

I god tid innan varje årsmöte kan man skicka in nomineringar till studenthandläggarna. Man kan både nominera sig själv eller någon annan man anser vara lämplig för åtagandet. Enda kravet är att den studenten som nomineringen gäller måste vara medlem i Vårdförbundet och studera till sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker. Personligen så fick jag skriva ungefär en halv A4 om vem jag är som person samt varför jag skulle vilja vara en del av studentstyrelsen. Här är ett kort utdrag ur min ansökan:

”Genom att bli invald i Vårdförbundet Students styrelse kommer min hjärtefråga att röra kvalitativ förbättring av studietiden samt att förbättra och informera sökandes bild av Vårdförbundets alla yrkesgrupper. Kort och gott öka både kvantitet, kvalitet och kompetens bland samtliga av Vårdförbundets livsviktiga yrken!”.

Avslutningsvis vill jag återigen lyfta fram hur otroligt ärad jag känner mig att få driva frågor som är viktiga för oss studenter för att vi ska fortsätta utvecklas och så småningom driva den svenska vården framåt.

 

 

bloggSofia Skröder

Studentrepresentant Vårdförbundet avdelning Örebro

Student, Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi, Örebro Universitet

Nybliven ledamot i Vårdförbundets studentstyrelse

Följ avdelning Örebro i sociala medier!