Länets arbetsgivare har tillsammans insett att Vårdförbundets medlemsgrupper har varit felvärderade sedan begynnelsen och beslutar om att årets lönerevision ska ge ett påslag på 10 000 kr, utöver den individuella lönesättningen. Man har också gjort slag i saken och inför hälsosamma arbetstider med tid för återhämtning och reflektion, något Vårdförbundets medlemmar desperat eftersökt genom åren.

Varje enhet/avdelning kommer också att avsätta personal för utvecklingsarbete och nya forskningsrön, något som gagnar både arbetsgivare, anställd och först och främst patienten, som får den allra bästa vården som kan erbjudas, enligt senaste rönen.

Ny personal kommer att tillsättas omgående för att sköta måltider, transporter, olika telefonkontakter, beställningar och städ vilket kommer att resultera i att vårdpersonalen får fokusera på det de är utbildade för. Arbetslösheten i länet förväntas också sjunka markant genom denna satsning, vilket alltså blir en win-win situation.

Akademisk specialisttjänstgöring, dvs Vårdförbundets utbildningspolitiska idé antas full ut och införs på alla nivåer, antalet fattigpensionärer bland Vårdförbundets medlemsgrupper kommer troligtvis helt att försvinna i framtiden i och med möjligheten att faktiskt tjäna in sin utbildningstid under yrkeslivet och istället för att göra en ekonomisk förlust i och med högre utbildning, faktiskt få möjligheten att få en skälig lön utifrån akademisk utbildningsnivå.

Beredskap kommer att fasas ut under ett relativt snabbt förlopp och innan 2016 ska det vara helt borta från schemaraderna och istället kommer schemaplanering och personaltillsättning att prioriteras.

Arbetsgivarna har också beslutat om att med krafttag, sätta stop för eventuella hierarkier då det inte tillhör ett modernt samhälle överhuvudtaget.

 

 

Ja, tänk om det ändå vore sant. Skulle vi ha någon brist på vårdpersonal i så fall?

Men det är ju första april idag.

 

Åsa Mörner, som önskar det vore allvar istället.

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!