Om det öppnas fler vårdplatser kan fler patienter få vård.

Om fler patienter får vård minskar vårdköerna och befolkningen erbjuds vård utan väntetid.

Om vi utbildar fler sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, biträden och barnmorskor så kommer det att finnas personal som kan ta hand om de sjuka och behövande.

Om vi har goda villkor, dvs bra löneutveckling, karriärmöjligheter, hälsosamma arbetstider och påverkansmöjlighet kan vi skapa goda förutsättningar för att människor ska vilja utbilda sig till dessa yrken.

Om vi nyttjar kompetensen på rätt sätt kan vi anställa fler till arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning och därmed minska arbetslösheten

Om vi följer lagar om jämlik vård så behöver inte din geografiska tillhörighet påverka vilken vård du erbjuds.

 

 

Tänk att det finns så fantastiskt många möjligheter att utveckla vården! 

 

Mot oanade höjder

 

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska, leg barnmorska

Styrelseledamot Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!