3307560_2048_1152

Rätten till fri abort är en grundläggande mänsklig rättighet. Den svenska aborträtten fyllde 40 år förra året, men den måste fortfarande försvara sig med näbbar och klor mot de makter som vill inskränka den, trots omfattande forskning som visar på de stora fördelarna för kvinnor i delar av världen där det är tillåtet och enorma risker där det är förbjudet.

Diskussionen om samvetsklausuler är brinnande aktuell och de som förespråkar den jobbar hårt för att svensk sjukvårdspersonal ska kunna åberopa rätten att vägra delta vid viss vård, en slags subventionerad arbetsvägran som döljs under en gammalmodig, unken människosyn. Det finns ju andra arbeten att söka om ens ”samvete” inte följer lagar, etiska koder och svenska riktlinjer.

Att fatta ett beslut om att avsluta en graviditet är ett oerhört svårt beslut för den kvinna som är ofrivilligt gravid eller önskar avsluta en graviditet pga en fosteravvikelse eller en risk för den egna hälsan. Kostnaden för vården i form av rådgivning, ultraljud, stödsamtal och kanske till och med kvarstående sorg som behöver vårdinsatser är onödigt stor. I en optimal värd sker inga ofrivilliga graviditeter och inga foster är livsodugliga och inga graviditeter medför en fara för kvinnans liv.

Men låt oss tänka realistiskt. Ett realistiskt mål är att minska aborter, att kunna förse kvinnor och män med preventivmedel innan de blir ofrivilligt gravida. Och det går faktiskt att uppnå, med enkla medel.

I Norrbottens län har man lyckats halvera antalet aborter. Varför? Man har infört gratis preventivmedel till alla under 25 år(om det innefattar kondomer vet jag inte, men det är ju ett preventivmedel OCH ett smittskydd så det borde ju vara så…).

Tyvärr ser det olika ut i vårt avlånga land och vissa län dras med höga abortsiffror, något som, logiskt sett kan relateras till tillgången på gratis preventivmedel eller inte.

Inte nog med att vården är ojämlik rent geografiskt, den som drabbas i det stora hela är kvinnan. Kvinnor står för kostnaden av preventivmedlet, ev biverkningar, tidsåtgång för barnmorskebesök/apoteksbesök och ansvaret för att faktiskt införskaffa preparatet. Hur mycket kunskap har egentligen män om vad det innebär att få sänkt sexlust och humörpåverkan av sitt nya p-piller? Vet du vad det kostar att hämta ut en p-stav på apoteket och att det kräver bedövning och ett ”ingrepp” för att sätta in den i armen?

Missförstå mig inte; jag förespråkar inte att kvinnor inte ska använda preventivmedel. Men jag vill uppmana män till att ta sitt ansvar och inse att de är lika delaktiga i att förebygga oönskade graviditeter och STI (sexuellt överförbara infektioner) som kvinnor.

Vården är ojämlik. Den är ojämlik eftersom den skiljer sig beroende på var i landet du bor, du får mer fördelar i vissa län. Den är också ojämlik när det kommer till kön- kvinnor står för kostnaden, både i kronor och i fysisk och psykisk hälsa.

 

Vill vi kunna erbjuda jämlik vård oavsett kön och geografi? Då är det dags att ta krafttag och börja förändra.

 

#Uppmuntra era söner/partners/makar/pojkvänner/älskare att ta del av innebörden av att använda ett preventivmedel och att hjälpas åt med ev kostnad och tidsåtgång (tex hämta ut recept på apotek).

#Förse forskare med medel för att kunna utveckla preventivmedel för män. Det är inte enbart kvinnans ansvar att skydda sig.

 

# Inför lika vård för alla! Tillgången på gratis preventivmedel ska inte hänga på vart du är bosatt i Sverige.

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!