Män jagar och kvinnor "är hemma och plockar nötter"?

Jag hamnade i en diskussion på Facebook igår som av en händelse hade en touch av genus. Där nämndes ”genusfascister” och det hänvisades till att män och kvinnor i grunden är olika och det bekräftas av att vår fysik skiljer sig åt. Att det är obehagligt att en hel folkrörelse vill radera ut könen och skapa könlösa människor.

Jag tror vi får ta det från början. Genus, det socialt konstruerade könet, handlar om att du utifrån vilket kön du har (ni vet snopp och snippa och allt däremellan) och på grund av omgivningens uppfattningar, gör olika val i livet. Dessa val påverkar dig och dina förutsättningar att leva ett gott och hälsosamt liv.

Den kvinnliga könsrollen definieras av att vilja leva i tvåsamhet, prioritera familj, sätta andra först, vara omhändertagande, sköta om hem, barn, släktingar och helst en sjuk granne. Och krukväxterna. Och sonens marsvin.

Den manliga könsrollen definieras av arbete och vila. Eventuellt någon idrott. Eller öl.

Observera nu innan ni går i taket av irritation. Jag raljerar.. över rollerna. Inte män och kvinnor. De där rollerna känns inte så attraktiva eller hur? De känns kanske till och med lite stenålders?

Då tillbaka till min diskussion på FB. Det hävdades nämligen att våra könsroller är nedärvda från urminnes tider. Det fanns belägg för nötsamlarhjärnan.

https://www.psychologytoday.com/blog/out-the-darkness/201402/why-men-dont-shopping-and-most-women-do

Ok det fanns saker vi gillade att göra på stenåldern som vi helt enkelt, genom evolution, har kommit på inte är särskilt smart eller civiliserat att göra.

Jag tror och hoppas att ”vara hemma och plocka nötter” är en sån sak som kvinnor har kommit på inte är så smart eller civiliserat att göra.

De val vi kvinnor gör utifrån, de av samhället konstruerade könsrollerna, gör oss sjuka. En färsk undersökning från arbetsmiljöverket visar att när kvinnor och män utstår samma belastning (fysisk och psykiskt) uppstår samma skador och sjukdomar. Att belastningssjukdom drabbar kvinnor i högre utsträckning beror på att våra arbetsmiljöer är mer undermåliga än mäns, vi har färre ergonomiska lösningar, vi har mindre tid för återhämtning och vi utför mer av det oavlönade hemarbetet. Det fanns till och resultat som visade att pappor som tog halva delen av föräldraledigheten i större utsträckning drabbades av utmattningssyndrom än män som inte var hemma med barn.

Könsrollerna påverkar kvinnor mer negativt än män. Vi borde ha kommit längre.

Detta är ett första blogginlägg i en upptakt inför internationella kvinnodagen den 8 mars. 15.56

 

Sahra Strandberg

Avdelningsordförande Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!