Bara en komplicerad yrkestitel eller en legitimerad människokroppsdetektiv?

Biomedicinsk analytiker. Mycket komplicerad yrkestitel. Lägg till ”legitimerad” dessutom och försök säga det snabbt 10 gånger i rad utan att vricka tungan. Och hur många vet egentligen vad en legitimerad biomedicinsk analytiker arbetar med?

Analyserar biomedicin? Vad är det då?

En yrkesgrupp som arbetar undangömda på mikrobiologiska laboratorier och andra, för oss, okända instanser, som har en lång yrkestitel och som ersätts med andra, icke-legitimerade yrkeskategorier när arbetsgivaren känner för det. Känns det lockande? Dessutom underbetalda.

En av de allra viktigaste delarna i sjukvården är provtagning, analys och provsvar. Hela behandlingen baseras på vad provsvarets resultat visar, hela prognosen kanske till och med går att utläsa.Det är så mycket mer än att ta ett blodprov; du kan arbeta med kemi, mikrobiologi, patologi, transfusionsmedicin….osv…

Om du blir sjuk och behöver ta en massa prover för att få veta vad det är för fel och hur du ska få rätt behandling; vill du inte hellre att en profession som utbildat sig i 3 år på universitetet ska utföra provtagning och analys, än att en yrkesgrupp som inte alls fått utbildning för det gör det?

Solklart  ja på den frågan.

Du får arbeta med både teknik och etik- du möter patienter som är rädda för provtagningen och behöver bemöta dem på ett professionellt sätt som lugnar och du behöver samtidigt vara tekniskt skicklig, både på att utföra provtagningen och analysera svaret.

Örebro Universitet presenterar yrkesuppgifterna så här:

– Analys av olika kroppsvätskor för diagnostik av olika sjukdomar och uppföljning av  behandling.
– Framställning och kontroll av blodkomponenter till blodtransfusioner.
– Odling och identifiering av bakterier.
– Undersökningar av kroppens immunförsvar.
– Identifiering av celler/cellförändringar i olika vävnader.
– Molekylärbiologiska undersökningar t.ex. DNA-analyser.
– Miljöundersökningar.
– EKG – kontroll av hjärtat.
– Spirometri – lungfunktionsundersökningar.
– Perifera cirkulationsmätningar.
– Njurundersökningar.
– Konditionstester.
– EEG – kontroll av hjärnaktivitet.
– Ultraljudsundersökningar på främst hjärta och kärl.
– Scintigrafier – bestämning av fysiologiska funktioner med hjälp av radioaktivt inmärkta molekyler.
– Nervledningshastighet och muskelfunktion.

(www.oru.se)

Vilket fantastiskt yrke!  Visst är det väl lockande i alla fall? Det är ju lite som att vara legitimerad detektiv i människokroppen! Tänk om alla visste vad en legitimerad biomedicinsk analytiker är!

Spread the word!

_6mwsy7U4GPH-yLb38Zn

 

 

 

 

 

 

Åsa Mörner

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!