Vuxenmobbing inom sjukvården

Skrivet av Gästbloggare

18 februari 2015

Örebrobloggen

se

Det är svårt att tro men vi inom Vårdförbundet får ofta signaler om att mobbing förekommer på våra arbetsplatser. Det är en arbetsmiljöfråga och det måste upphöra, genast.

Vi är välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är väl medvetna om vad mobbing medför för de som är utsatta. Därav är det svårt att tro att det som förekommer verkligen förekommer.

Vi läser ofta om barn som utsatts för mobbing och vilka rutiner och riktlinjer som framtagits inom skolvärlden för att förhindra att; 1.  mobbing uppstår och 2. hur man ska hantera situationer när mobbing uppstått. Det finns och en förening för barn Friendssom jobbar med dessa frågor och de har kommit ganska långt.

Inom vuxenvärlden finns inte samma stöd. Det är lyckosamt om den mobbade vågar söka hjälp då det är förenligt med mycket skam och att då möta någon empatisk själ som förstår vad det handlar om och möter personen med förståelse och respekt är väl inte helt självklart.

Ni som ser och hör att mobbing förekommer mellan arbetskamrater, på vilken nivå i hierarkin de än arbetar,  se till att den personen som utsätter andra för kränkande behandling genast upphör med detta.

Belys problematiken;   Jag ser….  Jag hör…. Inte Okej

LYCKA TILL!

 

Birgitta Westberg

Förtroendevald styrelseledamot, chefscoach; avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!