Lucka nummer 15- Framtidens Chef: En coachande Chef

Tidningen Chef har frågat tusen Chefer om hur de ser på deras framtid.

Den största utmaningen ansåg de tillfrågade vara att hitta, attrahera och behålla talangerna, sen att motivera och hitta medarbetarnas drivkrafter och efter det att få en effektivitet i organisationen samt få medarbetarna att röra sig åt samma håll.

När det gäller våra professioner så kan inte talangerna och medarbetare med egna drivkrafter vara svåra att hitta men att attrahera och behålla är säkert mycket svårare med tanke på rådande löneläge och arbetsmiljö. Det förstår jag är en jätteutmaning för våra avdelningschefer och hur ska man få till en effektiv organisation när det inte finns personal och hur ska man få dem att röra sig åt samma håll när situationen ute i flera verksamheter beskrivs som kaosartade.

När det gällde att se de viktigaste egenskaper som en chef bör ha så hamnade förändringsförmågan i topp tätt följt av kommunikationsförmågan och ett coachande förhållningssätt. Minst viktig var den administrativa förmågan och branschkunnandet.

Förändringsförmågan är viktig, vi lever kvar i en organisation som inte alls lever upp till dagens sjukvård så den ställer jag mig helt bakom. Det innebär ju också att kunna kommunicera den förändring som måste ske så att alla känner sig trygga i processen och kunna coacha medarbetarna att röra sig åt samma håll för att nå de förändrings mål som är satta.

Den administrativa förmågan är naturligtvis viktig men där finns det en massa stödprocesser som kan bistå Cheferna. Att bransch kunnandet är mindre viktigt förvånar mig. Ju mer erfarenhet jag får så ser jag att mycket av de problem som finns såväl inom kommun som inom landstinget är ett resultat av för dålig kunskap om vad som ska ledas och hur. Har man inte kunskap om det man är satt att leda så måste man lyssna till de som vet oavsett på vilken nivå de verkar, som ex verksamhets-, avdelning-, och enhetschefer samt medarbetare som vet.

Tyvärr är det inte alltid det görs.

Vill du läsa hela artikeln så finner du den här

 

Birgitta Jul Birgitta Westberg, förtroendevald chefscoach                                      Julkalender

Följ avdelning Örebro i sociala medier!