Lucka nummer 9 - Hemsjukvården

Jag är distriktssköterska i Örebro kommun och arbetar med hemsjukvård.

I Örebro finns ett mindre antal vård och omsorgsboenden jämfört med andra kommuner och det innebär att många som bor kvar hemma är svårt sjuka, ofta multisjuka.
Det är sjuksköterskan eller distriktssköterskan i kommunal hälso -och- sjukvård som avgör om en person kan skrivas in i hemsjukvården. Grundkriteriet är att man inte kan ta sig till vårdcentralen och behöver regelbundna hälso -och- sjukvårdsinsatser i hemmet. Sedan måste vi få medicinsk information om personen vi ska hjälpa, och vad vi förväntas göra innan vi kan starta upp. Alla andra som blir sjuka och som inte är inskrivna i kommunal hemsjukvård, måste vända sig till sin vårdcentral. Ibland har patienten kontakt med flera kliniker på USÖ samt sin vårdcentral, så det är viktigt att vi har rätt underlag ex. om vi ska ansvara för medicinhanteringen. Här duger inte en handskriven lapp som det är delat efter tidigare.

De som behöver hjälp med sina mediciner erbjuder vi APO – dos. Ibland kan vi göra tillfälligt besök hos någon som inte är inskriven i hemsjukvården, för att ex. ta ett PK- prov om patienten är tillfälligt sjuk och inte kan ta sig till vårdcentralen. Det finns inga regler utan undantag, men Vi måste tänka på vår legitimation och ansvaret som yrkesutövare samt Patientsäkerheten.

Det finns hemsjukvårdspatienter som inte har hemtjänst, och brukare med hemtjänst som inte har hemsjukvård. Det är två skilda verksamheter, men ofta sammanfaller det att patienten har både hemsjukvård och hemtjänst. Vi har Seniorboenden, de räknas som att bo i eget boende, och där finns ingen personal stationerad. De som bor så har vanliga trygghetslarm.

Vårdcentralen bistår kommunens hemsjukvård med läkarresurser, vi har både telefonrond och sittrond varje vecka. Läkaren kan på rondtiden göra hembesök ex. om någon av våra patienter ska skrivas in i basal palliativ vård eller för en årlig läkemedelsgenomgång, som vi förberett genom olika undersökningar och provtagning. Vi använder oss också av Senior alert.

Att arbeta som distriktssköterska är ett fritt och trevligt arbete, om man tycker om människor, är flexibel, kan ta ansvar, gillar att arbeta självständigt och fatta beslut ensam eller tillsammans med andra. Du träffar olika människor och den ena dagen inte är den andra lik. Du måste kunna lyssna på omvårdnadspersonalen som är vår förlängda arm i verksamheten. Du vet ungefär på morgonen vad som är inplanerat, sedan händer det saker hela tiden. Arbetsområdet är oändligt och du måste därför kunna prioritera, delegera, säga nej och hänvisa till rätt instans eller be om hjälp när det blir för mycket. Mycket hänger på hur sjuksköterskan/distriktssköterskan väljer att agera.

Vi arbetar i team och där samarbetar vi med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef, biståndshandläggare och läkare. Den sjuksköterska som är ansvarig för ett antal patienter i ett geografiskt område kallas Omvårdnads Ansvarig Sjuksköterska, OAS. Vi samarbetar som kollegor och hjälper varandra samt täcker upp frånvaro om det inte finns vikarie eller bemanningsföretag insatt. Varje OAS har ansvar för ca 30 – 40 patienter.

Jag arbetar på väster i Örebro, på Öster arbetar de på ett annat sätt. Varför vet jag inte?

På väster har vi inget samarbete dag kväll och helg, med vård och omsorgsboendena.De har sin egen organisation. På kvällen utgår två sjuksköterskor som har ansvar för all hemsjukvård på väster i egna hem samt för sjukvårdsinsatser till LSS patienter, både de i egna hem med personlig assistent och gruppboenden. Det utgår också en sjuksköterska som har ansvar för alla vård och omsorgsboenden på väster. De utgår från samma ställe, men har olika uppdrag.

Då förstår ni kanske att vi som arbetar dag måste jobba undan och förbereda inför kvällen, natten och helgen. De är få i tjänst på stora geografiska områden.

Vi arbetar med delegeringar och försöker delegera ut så mycket vi kan till omvårdnadspersonalen, under kontrollerade former. Vårt arbete skulle inte fungera annars. Alla har tidsbegränsade skriftliga delegeringar och inför en delegering träffar undersköterskan eller vårdbiträdet sjuksköterskan/distriktssköterskan och går igenom vad som är aktuellt för deras delegering. Det som sedan är delegerat är det. Det är sedan enhetschefen för omvårdnadspersonalens ansvar att se till att det finns personal med delegering anställda på samtliga arbetspass. Ibland får de gå över områdesgränserna för att hjälpas åt. Enhetscheferna har administrativa assistenter och driftledare i grupperna till sin hjälp.

Vi har en egen separat larmorganisation i Örebro kommun med personal som besvarar alla trygghetslarm dagar o kvällar och vb tar de kontakt med oss. Verksamheten nattetid berörs inte av larmorganisationen eller LOV, här besvarar kommunens omvårdnadspersonal både trygghetslarmen och sköter verksamheten.

I Örebro kommun har politikerna valt att använda sig av lagen om valfrihet, LOV.

Våra patienter/brukare kan välja ett antal utförare förutom kommunens egna till servicetjänster och omvårdnad av undersköterska. De kan också välja mellan några olika matleverantörer. Kommunens sjuksköterska delegerar der privata utförarnas undersköterskor men är aldrig back up till dessa företag, utan de ska sköta sitt uppdrag fullt ut. Kan de inte det, är de inte längre valbara och tas bort som alternativ. Samtliga godkända företag har en sjuksköterska i sin ledningsgrupp.

Nu håller man på att se över om även hälso -och- sjukvården på sjuksköterska och arbetsterapeutnivå kan läggas ut på alternativa utförare. Kommunen finns alltid kvar som ett alternativ. Om det blir så att LOV inom vård och omsorg används fullt ut kommer det finnas företag med egna sjuksköterskor/distriktssköterskor och arbetsterapeuter som kommer att arbeta parallellt med oss i kommunen. Det är mycket planering och noggrann genomgång av de som ansöker om att ta på sig uppdragen och det är kommunen som fattar beslut och sätter villkoren. Tyvärr kommer de som inte väljer from nu att” lottas” ut bland alla utförare, där kommunen är ett alternativ. Alla kan inte välja av olika anledningar. Jag vill att den gruppen ska vara kvar hos kommunen, men det gick inte.

På ett sätt tror jag det blir bättre att hela kedjan sköts av samma utförare. (Det är idag ganska rörigt med olika utförare som sköter omvårdnaden och det vi delegerar, medans vi sköter allt som berör sjuksköterskor/distriktssköterskor och arbetsterapeuter). Men vi kommer att tappa insyn i verksamheten, den kollegiala kontakten kommer begränsas, vi blir konkurrenter.

Jag är rädd att det rehabiliterande förhållningssättet sätts åt sidan och att de alternativa utförarna kommer att se till att det blir maximalt med tid satt för sina brukare/patienter. Det är på så sätt de tjänar pengar. Vi kommer arbeta under olika arbetsrättsliga avtal. Det blir mycket tid som läggs på resande, för de geografiska områdena suddas ut, nu ska vi utgå från vilka patienter som valt oss inom hela kommunen. Kommer restiden ingå i arbetstiden, självklart tycker vi, men så är det inte alltid hos de privata utförarna.

Ikväll ska jag tillsammans med ett antal andra anställda i Örebro kommun bli avtackade för att vi har arbetat 24 år i Kommunen. En fin middag med underhållning på Conventum väntar.
Jag har valt en cykel som gåva. Den kommer jag ha glädje och nytta av i många år framöver.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!

Christina Köhlström

 

Christina Jul

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!