Värdering av våra professioner DÅ och NU

20141117_093655Hur var det att vara chef för 60 års sen, har det skett någon förändring?

Ser man till vad det gick att läsa I ”Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor”, Nr 17 den 12 september 1945, så har det inte det när det gäller bristen på kompetent personal men vad gäller värdering av våra professioner så har det hänt en hel del.

”ETT ERKÄNNANDE”

I årsberättelsen från Centrallasarettet i Örebro för år 1944 förekommer under rubriken Personal följande uttalande:

”I synnerhet avdelningssköterskornas ansvarstyngda och maktpåliggande arbete har tyngts av den bristande tillgången på vana medarbetare. Kåren är värd ett varmt erkännande för ospard möda och beredvilligt offrande av egna intressen, fritid och vila; endast genom sköterskornas hängivna insats har det blivit möjligt att hålla driften igång”.

Det ser ju precis likadant ut idag, så all heder och erkännande åt dagens sjuksköterskor också.
En liten fundering bara, vi pratar ju om en värderingsförändring vad gäller sjuksköterskornas och avdelningschefernas status. Detta med ”maktpåliggande arbete för avdelningschefer”, det har gått förlorat. Dagens 1:a linjens chefer har inte så mycket att säga till om, de är låsta av såväl medarbetarnas som arbetsgivarnas krav och det har en orimlig arbetsbörda som jag ofta får beskrivet för mig från frustrerade chefer.

Det är verkligen dags att värdera upp Avdelningschefernas och Sjuksköterskornas status. Det kan man göra på många sätt, som ex;

  • se till att betala dem vad de är värda
  • se till att skapa en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö och arbetstider som fungerar
  • se till att de får den introduktion och den bredvidtid de behöver så att de inte slutar innan de börjat
  • se till att de får den kompetensutveckling som de behöver över tid, så att de känner sig trygga med sina arbetsuppgifter
  • se till att ta till vara deras kompetens och erfarenhet i olika utvecklingsarbeten
  • se till att lyfta deras status i forskning och utveckling
  • se till att det finns tydliga karriärmöjligheter, specialistutbildningar och chefs- och ledarskapsutbildningar
  • se till att synliggöra professionerna på olika sätt.

och…

  • se till att det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som leder hälso- och sjukvårdsarbetet såväl inom kommun som inom landsting.

/Birgitta Westberg

Styrelseledamot och chefscoach Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!