Partisammanfattning! Så här tycker de om vården. Enligt mig.

Hallojs!

Jo, jag funderade lite på det här med att välja parti. Eller partier om man så vill.
Det är ju inte helt enkelt.
Mycket i sociala medier handlar om vad man INTE tänker rösta på och hur DÅLIGT ditten och datten är. På något sätt kan man ju förstå det. Inget parti känns helt rätt. Inte för mig heller. Det gäller alltså att hitta det bästa, eller minst dåliga. Hur man nu vill se på saken.

Jag tänkte reda ut begreppen kring vårdpolitiken och summerar därför lite vart de olika partierna står. Jag har kollat på partiernas hemsidor och har tagit mig friheten att sammanfatta detta utifrån min alldeles egna tolkning.  

(Tack Mathias von Beckerath, som gav mig idén till detta blogginlägg via sin FB-status idag)

partilogospartilogos

Moderaterna

Vill ha gemensamt finansierad vård – hur beskrivs inte. Vill ha god vård till alla. Valfriheten är nog det viktigaste för moderaterna, att alla själv ska kunna välja vårdgivare. All vård ska utföras med god kvalitet. Medarbetarna ska ha mycket att säga till om eftersom de vet bäst. Patienten ska stå i fokus. Vill ha korta beslutsvägar och närvarande chefer.
Över lag skriver moderaterna inte så mycket om vården på sin sida – det är mest skola, jobb och Sverigebygget.

Folkpartiet

Patienten ska ha makten. Köerna ska kortas och mer tid skall ägnas åt patienten. Vill satsa på psykiatrisk vård. Vill ha mer styrning och nationell samordning för vården.
Valfriheten för patienten är viktig även för detta parti, som också på sin sida klandrar oppositionen i hur de ställer sig till valfrihet och vinster i välfärden. Vårdvalet skall kvarstå och helst utökas. Alla ska ha rätt till en husläkare. Viktigt med journal på nätet.

Kristdemokraterna

Sätter stort fokus på människors lika värde och hälso- och sjukvård är ett av de mest prioriterade områdena. ”Värdig vård på lika villkor”. Vill också ha valfrihet i vården och korta väntetider. Vill införa utbildningsanställningar för specialistutbildning för sjuksköterskor – kan tänkas att de gillar vår idé om AST? Vill förbättra vårdgarantin. KD är stolta över att Apoteken har privatiserats, för nu kan man köpa receptfri medicin på Ica. Vill minska administrationen för läkare och sjuksköterskor. Vill arbeta mer för förebyggande hälsovård.  Vill ha en patienträttighetslag.

Socialdemokraterna

På första sidan om vårdpolitiken ser vi en bild på Löfven när han besöker en fysiologisk klinik. Hittills enda partiet som verkar veta vad en biomedicinsk analytiker är! Tyvärr nämns inte detta i texten. Vill ha mer resurser till vården och öka antalet personal. ”Fungerande vård går före fler skattesänkningar.” Vinstintresset ska inte styra – vinstuttagen ska begränsas och privatiseringsvågen ska stoppas! Vill minska administrationen för läkare och sjuksköterskor. Vill införa traineejobb i sjukvården (”Syftet är att ungdomarna ska ta steg på vägen mot utbildning till undersköterska eller medicinsk sekreterare.”), öka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor och barnmorskor. Vill öka patientmakten. Garanterar max fyra veckors väntetid för behandling för cancerpatienter. Vill ha jämlik hälsa – inte bara jämlik vård. Grundidén verkar vara att den med störst behov ska gå före den med störst plånbok.

Vänsterpartiet

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet! Alla i vårt samhälle ska ha lika rätt till lika vård, även asylsökande och papperslösa. Vill förbjuda vinster i välfärden. Vill också ta bort valfriheten inom vården och avskaffa LOV (LOV = Lagen Om Valfrihet).  Huvudmannen för vården (landsting, region eller kommun) ska besluta när och var icke-offentliga aktörer får etableras. Vill öka resurserna till vården för att kunna anställa mer personal och öka antalet vårdplatser. Vill också stärka det förebyggande hälsovårdsarbetet, tex i primärvården och kommunen, för att få en mer jämlik hälsa. Vill ha betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Vill ha fria läkemedel till barn.

Feministiskt initiativ

Här ska alla människor vara lika värda – allt är fokus på jämställdhet. Tex skall inget kön vara norm i medicinsk forskning, utbildning och teknisk utveckling. Omsorgsbehov ska bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Större anslag till genusforskning. Obligatoriskt genus-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv i läkar-, sjuksköterske- och andra vårdpersonalutbildningar. All sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vill satsa på förebyggande hälsovård, främst genom insatser i skolan, såsom mer kunskap om hälsa, idrott och kost. Vill ha en särskild äldreomsorgslag. Vill avskaffa landstingen och utreda hur vården ska styras, men specialistvården skall vara statlig. Vill att kommunen skall ta över ansvaret för primärvården. Vill att vinster i vården skall återinvesteras i verksamheten.

Miljöpartiet

Hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad . Vill ha likvärdig vård oberoende av kön och socioekonomiska faktorer. Papperslösa och asylsökande ska ha rätt till vård. Patienten skall ha större makt över sin vård och tillgång till sin journal. Vill att vården skall utformas i helhet, med hänsyn till hela personen – inte bara symptom. Vårdgarantier bör utgå från medicinska behov och ersättningarna i sjukvården baseras på patienternas vårdtyngd. Vill ha ett nationellt folkhälsoprogram. Vill minska köer och öka tillgänglighet. Vill använda alternativ till läkemedel, exempelvis motion på recept och psykoterapi, för miljöns skull. Värnar kvinnors rätt till abort. Vill begränsa vinster i välfärden – vinsterna ska till största del återinvesteras i välfärden.

Centerpartiet

”Sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela landet, flexibel med privata alternativ så att du som patient får välja” – Valfriheten är alltså viktig och man vill ha kvar vårdvalet. Vill ha en äldreomsorg med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg. Vill att nya idéer och tankar uppmuntras för att höja kvaliteten i vården. Patienten skall vara i centrum och vården skall vara jämlik. Det behövs mer forskning på kvinnors sjukdomar för att uppnå jämlikhet. Papperslösa och gömda har rätt till vård som alla andra. Sjuksköterskor ska tjäna mer, uppmuntras att byta jobb och att starta eget företag. Det ska också finnas utbildningsanställningar för sjuksköterskor – de gillar definitivt vår idé om AST. Vill införa en äldrepeng för att öka valfriheten för de äldre.

Sverigedemokraterna

Vill ha vård i världsklass oavsett vart man bor. Vill ha fler ”händer” i vården. Vill skjuta till resurser för att öka detta antal händer och även vårdplatser. Vill att de äldre ska slippa äta vacumförpackad mat och få näringsrik kost – och det är ju bra. Vill att alla ska ha rätt till heltid. Vill stärka barn och ungdomspsykiatrin. Vill inte att papperslösa ska få vård ? – Citat:  ”Istället för att som de andra partierna lägga pengar på att personer som vistas i Sverige utan tillstånd endast ska betala 50 kronor för tandläkarbesök vill vi satsa pengarna på att korta köerna, att möjliggöra fler sjukhusbäddar och att öka kvaliteten över hela landet.” Jag kan bara tolka det som att antingen ska papperslösa inte få vård alls, eller så ska de få betala skyhöga priser för sin vård.

 

Har du orkat läsa ända hit orkar du nog också pallra dig iväg till vallokalen! Gå och rösta!

En personlig reflektion är att när politikerna pratar vård pratar de uteslutande om läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I något undantag nämns barnmorskor också. Inte ett ord om biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Det är ju skandal! Läs på lite kära politiker.

Ciao!

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!