Det är dags för val i Sverige – Är det också dags för val av Förtroendevald på din arbetsplats?

20140903_082632Sverige är en demokrati, ordet demokrati kommer från grekiska språket och betyder att folket ska få bestämma. Allas röster ska få var lika mycket värda. Men det är förstås omöjligt att alla är med och röstar om allting därför har vi politiker. Vi röstar på politiker som vi tror har samma tankar och åsikter som oss själva och som kan föra vår talan och se till att vi har det så bra som möjligt.

På samma sätt måste vi göra på våra arbetsplatser. Vi måste välja någon som kan representera oss som medlemmar inom Vårdförbundet på arbetsplatsen. Om det inte finns någon Förtroendevald på din arbetsplats eller det kanske behöver vara fler än en; Kalla ihop dina arbetskamrater till ett medlemsmöte och välj någon som kan representera er.

Se; Arbetsordning för Val av Förtroendevald.

Varför ska man välja en Förtroendevald på arbetsplatsen?

Den förtroendevalda på arbetsplatsen möter medlemmarna för att tillsammans utveckla idéer om hur individen, yrket och vårdmiljön kan utvecklas, den förtroendevalda är medlemmarnas språkrör i de samverkans forum som finns.

Detta är viktigt då alla beslut som rör verksamheten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundet organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som är med och utvecklar organisationen. Öppenhet präglar förbundet och som medlem har du rätt till att delta på möten och aktiviteter inom Vårdförbundet.

Att delta i valet av Förtroendevald på arbetsplatsen är en grundläggande rättighet i den demokratiska processen.

Birgitta Westberg

Följ avdelning Örebro i sociala medier!