Rösträtt innebär feminism

Ordet feminism diskuteras ofta. Stora krafter låter oss förstå, att feminister egentligen bara är fula, missnöjda kvinnor som hatar män. Hatet bottnar i att de inte kan få tag i en karl. I det offentliga samtalet förs på allvar diskussioner om att man måste byta namn från feminism till något som ”låter och klingar bättre, t.ex. jämställdism, för vem vill förknippas med grupp 8 och rödstrumporna?”

JAG VILL DET!

Rösträtt, abortlagar, rätten till preventivmedel, rätt till arbete och högre lön, sexualupplysning, föräldraledighet för pappor. Detta är exempel på stora frågor som feminister kämpat för och lyckats få igenom. Tror ni att detta skulle ha skett ändå, utan suffragetter och feminister?

Nej, demokrati och jämställdhet är något som kräver oerhört modiga människor. Människor som med risk för sin egen säkerhet och trygghet kämpar för allas lika värde. Så var stolt över ordet feminism! Feminism står för den grupp som diskrimineras och inte för de mål som vi vill uppnå. Målen är ju givetvis alltid jämställdhet och frihet. på g

Efter att suffragetterna i England och LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) i Sverige kämpat i massor av år, fick vi till slut kvinnlig rösträtt. Året var 1921 och en grundlagsändring gjordes för att ge kvinnor allmän rösträtt. Två år innan hade kvinnor fått rösträtt i de kommunala valen, men endast där. För oss känns rösträtt som något självklart men det är faktiskt bara i tre generationer som vi kvinnor har fått lov att rösta. Det har inte ens passerat 100 år! Så kampen måste fortsätta. Även om det innebär förlöjligande, öknamn och hot.

Du som anser att alla har rätt till jämställda förutsättningar och möjligheter i sitt liv, oavsett kön – rösta den 14 september!

Anne Johanson
Förtroendevald och regionalt skyddsombud
Vårdförbundet

 

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!