20140828_113159

Det har varit mycket i media om skolan och läraryrket den senaste tiden. Fullt förståeligt. Precis som vården och dess medarbetare så har skolvärden länge försummats i omtanke från de styrande, och precis som vården är det snart omöjligt att bedriva den verksamhet som är tänkt att drivas. Det finns snart inga lärare att rekrytera och någon större löneutveckling att tala om existerar inte.

Känns det igen, mina kära kollegor: sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker? Snart kan vi inte bedriva den verksamheten som vi är ålagda att bedriva, snart kan inte arbetsgivaren rekrytera någon(inte alls långt dit känns det som…)med rätt kompetens och lönebeskedet…ja, det ser ungefär likadant ut år efter år.

Idag har lokala medier rapporterat om att vårdplatser stängts på USÖ. ”Sjuksköterskorna flyr från sjukhuset” är underrubriken. Samtidigt rapporterar man på samma sida om att 16 nya tjänster ”specialutbildade läkare och sjuksköterskor” kommer att finnas på plats på akutmottagningen vid länets största sjukhus.

Intressant. Frågan är hur man tänkt lösa problematiken med ”massflykten”. Om sjuksköterskor å ena sidan flyr fältet och å andra sidan ska finnas i högre antal och med ökad kompetens så blir det ett knepigt pussel att få ihop.

Media är en stor maktfaktor i samhället. Det som inte syns i media existerar inte. I dagens tidning upptogs en hel sida av våra frågor och troligtvis kommer det att bli ett inslag i lokala nyheterna på SVT ikväll.

Vi gör allt vad vi kan för att informera dig och allmänheten om hur verkligheten ser ut och hur man skulle kunna förändra den till det bättre. Politiker behöver presentera konkreta åtgärdspaket som ska kunna tas i bruk omgående.

Kanske inte vore helt fel om vi slog oss ihop med lärarna? Kvinnodominerat arbete som kräver universitetsutbildning, och som under många år missgynnats och håller på att haverera fullständigt.

Håll utkik! Vi kommer att synas mer i media, vi kommer att blogga och vi kommer att besöka politiker både före och efter valet.

Häng med!

Åsa Mörner

Styrelseledamot avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!