Psykiatrin fick besök-Gunnel Lindblom går i Edvards skor på Karlahuset

untitled3En dag innan Midsommar hade jag förmånen att delta i Vårdförbundets erbjudande till politiker ”Gå en dag i mina skor”.

Min dag tillbringade jag på Psykiatrisk rehabilitering vårdavdelning 1 på Karlahuset. Jag följde sjuksköterskan Edvard Hennerdal, en mycket engagerad och kunnig handledare.

Karlahuset är beläget på väster i Örebro. Avdelning 1 är en låst avdelning. Psykos är den vanligaste diagnosen, lokalerna är slitna och väl utnyttjade. Det finns tillgång till en fin trädgård, som kan användas efter överenskommelse med andra verksamheter i huset. Under sommaren är det populärt med grillkvällar.
Ca.500 patienter är internremitterade inom psykiatrin till avdelningen, som då vårdas vid sämre psykisk hälsa. Vården bedrivs både frivilligt och med tvång enl. LPT. (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)

 

Alla patienter har ett team att tillgå från något av de öppenvårdsteamen som finns i Karlahuset.

Samarbetet med länets kommuner och anhöriga är gott och väl fungerande.
Under vårdtiden har patienten tillgång till överläkare, sjuksköterska, skötare, psykolog, arbetsterapeut ,kurator och fysioterapeut .Varje patient har ett resursteam som består av en sjuksköterska och en skötare.

Vårdtiden är mellan ett år till några veckor. Vården innebär en helhetssyn på patienten  och man ser till patientens egna resurser och behov.. För att uppnå  bästa möjliga resultat planeras och utvärderas vården tillsammans med patienten och anhöriga.

Privata kläder används av de flesta patienterna och det finns möjlighet att tvätta.
Både kvinnor och män vårdas på avdelningen.
Rökning är endast tillåten i rökrummet. Det finns möjlighet att få nikotinplåster och nikotintuggummi.

Samtliga patienter erbjuds provtagningar vid ankomsten. Syftet med provtagningen är att få en uppfattning om det aktuellas hälsotillståndet.
Besökstid är varje dag mellan kl. 13-19.

En del patienter har möjlighet att vistas ute på egen hand eller tillsammans med personal.
Maten tillagas på USÖ och transporteras till Karlahuset i värmeavgång.Vid större helger tillagas traditionell helgmat på avdelningen. Personalen äter pedagogiska måltider tillsammans med patienterna.

Personalomsättningen är låg och många har arbetat på avdelningen under många år. Stämningen på avdelningen upplevde jag som god och tillåtande.

Detta var en kort sammanfattning av en innehållsrik och informativ dag. Jag har fått nya kunskaper om den psykiatriska vården och vidgat mina vyer.

Tack till Åsa Mörner (Holm), som ordnade praktikplatsen och tack till Edvard Hennerdal, som med stort engagemang och tålamod har handlett mig.

Gunnel Lindblom. Vänsterpartiet.

untitled 2

Följ avdelning Örebro i sociala medier!