2013-06-26_08

 

 

 

 

 

 Imorse på radion pratade man om att det är en ojämn fördelning av sjuksköterskor på barnavårdscentralerna runt om i länet. Enligt ensammanställning som barnhälsovården har gjort så har 14 vårdcentraler en alldeles för låg bemanning för att personalen ska hinna med sina ålagda arbetsuppgifter. ”För lite tid för att hinna med” läste jag. Ja, för lite personal alltså!

 Skulle vilja påstå att det ser ut så totalt sett vad gäller vårdcentralerna i vårt län. Det är för lite personal. Olika vårdcentraler har olika tryck på sig, en del vårdcentraler är överhopade med patienter som väljer att lista sig där medan en del har ganska gott om luckor i systemet. Vad blir då resultatet?

 

En ojämlik vård för patienterna.

 

En ojämlik belastning för de anställda.

 

Hälsovalet. Det låter bra; du får fritt välja vilken vårdcentral du vill tillhöra! ”Toppen, jag arbetar inne i Örebro men bor i Mullhyttan, skönt att inte behöva åka hela vägen hem dit. Jag listar mig på Skebäcks vårdcentral eller Olaus Petri, centralt belägna vårdcentraler på gångavstånd från mitt jobb”.

 

 Ett politikerbeslut fattat på riksdagsnivå.

 När inser politiker på riksdagsnivå att de behöver riva upp beslutet?Vi hade fel, det fungerar inte! Vi glömde göra en konsekvensanalys!”

 

Ooops…

 

Vad blir då konsekvensen?

 

  •   Vissa barnavårdcentraler och barnmorskemottagningar besöker samtliga förlösta i hemmet, förstföderskor som omföderskor. Andra kan inte erbjuda hembesök överhuvudtaget.

 

  •  En del vårdcentraler kan erbjuda livsstilsmottagningar med råd om bland annat kost och rökavvänjning. Andra kämpar för att ens kunna erbjuda tider för akuta patienter och patienter med kroniska sjukdomar

 

  •   Många barnmorskemottagningar erbjuder föräldrautbildning till alla som väntar barn, vissa erbjuder endast de som väntar sitt första barn och andra hinner knappt med några grupper alls.

 

  • Drop in mottagningar förekommer på många vårdcentraler och andra har inte i närheten av den bemanning som skulle behövas för att få till en sådan.

 

  • Patienter kan få köa i timmar för att få lämna prover på lab medan andra har det snabbt överstökat.

 

  • Det kan kännas hopplöst att komma fram på telefon när man ringer som patient eftersom en del vårdcentraler har så många samtal i proportion till resurser så man inte hinner med alla samtal.

 

….osv……

 Jämlikhet? Nja. I sådana fall skulle väl alla vårdcentraler erbjuda samma vård?

Varför är det så svårt att ändra ett riksdagsbeslut? Ett ickefungerande sådant? Om det är så stört omöjligt att ändra på ett felaktigt beslut så får man väl ändå inrätta en tillfällig möjlighet för vårdcentraler att säga NEJ; tyvärr vi kan inte ta emot fler patienter. Det ger inte dig en god vård och det är inte rimligt för våra anställda”.

 Väntar med spänning på att lokala politiker fattar mod och beslutar om ett tillfälligt stopp för listningar. Återkom när det finns god bemanning, rätt kompetens, rymliga lokaler och möjlighet att expandera. Primärvården är i kris. Lös det!

 

 Åsa Holm

Legitimerad Barnmorska anställd i primärvården på en överbelastad vårdcentral.

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!