Röntgen i Karlskoga gästas av en politiker "Arbetsinsats och lön måste hänga ihop!"

photo1

Härom veckan tillbringade jag en dag på Röntgen i Karlskoga. Jag hade antagit erbjudande att ”gå en dag” i röntgensjuksköterskan Carina Carléns skor. Nyfiken på hur en sjuksköterskas vardag kunde vara här anlände jag strax efter avdelningens morgonmöte. Lite olustig över en bilolycka som skedde på min väg från Örebro till Karlskoga. Två ambulanser hade ryckt ut från Karlskoga. Tanken på hur lite vi styr över det som händer, och hur vården alltid måste vara redo blev på något sätt påtaglig. Väl mottagen och dressad i vårdens kläder var jag så redo.

 Att hänga med i Carinas skor krävde stor flexibilitet. Hon rörde sig över hela avdelningen och täckte upp där det behövdes bäst. Jag hoppade också över i Elisabeths skor ett tag. På det viset fick jag se många olika undersökningar och behandlingar som genomförs inom Röntgens ram. Från datortomografins möjlighet att granska människokroppen, till ultraljudsundersökningar, MR och möjligheten att följa en behandling långt in under skinnet.

Sjuksköterskorna visade sitt mångsidiga uppdrag. Från att ena stunden beräkna exakta formler för rätt medicinering till att nästa lugna oroliga patienter inför undersökningar. Alltid i åtanke att undersökningen kanske också medför jobbiga besked för patienten.

För mig som aldrig tidigare befunnit mig på en röntgen blev det en del klargöranden. Till exempel att MR inte alls har med röntgen att göra. Visst har jag förstått att det handlar om magnetism men nu fick jag se vilka otroliga krafter det finns i denna jättemagnet! Och vilka risker det är om någon metall kommer i vägen. Jag såg också hur mycket tid en omfattande undersökning tar. Då är det lätt att inse vikten av att kommunikationen är tydlig och precis mellan den som remitterar och den som ska genomföra MR-undersökningen.

 

Vi hamnade i att fundera en del kring väntetider och köer. Staplarna såg bra ut för Karlskoga. Man har tagit emot en hel del MR-patienter från andra delar av länet under Örebros ombyggnation. Gissar att det bidragit till diskussionen om vem om ska ha ansvar för köer, vems kön är och hur många köer det ska vara. Jag tog med mig att det är viktigt att kunna känna att man kan påverka situationen. Också att man har ett tydligt mål och att man känner att det går att lyckas med uppgiften. Och att arbetsinsats och lön måste hänga ihop.

 

Jag upplevde en gemytlig arbetsplats där många bjuder till. Det symboliserades av ett för dagen digert fikabord för att någon gick i pension. Men också av de många samtalen om vad som är viktigt för att verksamheten ska fungera bra nu och i framtiden. Många engagerade medarbetare delade gärna med sig av tankar. Kanske var det en del av det lilla sjukhusets styrka jag kände.

 

 

Tack för en intressant heldag!

Anna Ågerfalk

Oppositionsråd Örebro läns landsting
Ordförande Folkpartiet i Örebro län

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!