6 tickande hjärtan och en väldigt bra känsla i magen! Jenny Steen (s) går en dag i Helens skor!

Tisdagen den 3 juni fick jag förmånen att skugga barnmorskan Helen Ling Leijen på Olaus Petri vårdcentral. Eftersom jag själv både fött barn och i andra sammanhang varit i kontakt med barnmorskan som yrkesgrupp var det lite extra kul att se hur det fungerade när dörren stängdes och vilka tankar som fanns hos personalen.G-_i_mina_skor_puff

Dagen bestod av både gravidsamtal och telefontid. Trots likheten i besöken, nästan alla mammor hade gått ungefär lika länge i sin graviditet, så var det intressant att se hur olika de ändå var. Precis som övriga grupper är mammagruppen inte homogen och det ledde även till att besöken fokuserades på lite olika saker. Det är slående vilket otroligt stort förtroende det fanns mellan patient och barnmorskan, något som gjorde att det fanns en stor öppenhet för att prata om även andra frågor som den som var på besök funderade på. Jag vet att många upplever ungefär samma känsla på länets ungdomsmottagningar. I en pressad tid med många patienter är det en väldigt viktig egenskap att bevara, och kanske även sprida till fler verksamheter. Finns det exempelvis någon liknande verksamhet där vuxna män har möjlighet att öppna upp och signalera att de kanske behöver stöd och råd?

Föräldragrupperna är ett annat viktigt område att fundera lite extra omkring. Idag är det många föräldrar som är väldigt pålästa, men hur når vi ut med rätt info till de som verkligen behöver? Genom hela graviditeten och efteråt är trycket, både från vården och samhället i övrigt, stort på att även partnern ska vara aktiv och vara en viktig del i barnets liv. Men under barnets första tid får inte partnern vara delaktig för att det inte finns möjlighet att övernatta på BB-avdelningen. Jag skulle gärna se att vi kunde lova båda föräldrarna att de skulle få stanna kvar när barnet är fött.

För mig som politiker fick jag flera nya perspektiv och också enkel av mina tankar och funderingar bekräftade, finns mycket från dagens besök jag kommer bära med mig i det fortsatta arbetet.

 

Måste också avsluta med att säga att det känns extra bra att både HBTQ- Material och genushanden fanns väl synliga i rummet och att det även använts aktivt under hela arbetspasset. 

 

 

 Tack Helen för en väldigt bra dag

bild

 

 

/Jenny Steen, Landstingsråd för Socialdemokraterna

Följ avdelning Örebro i sociala medier!